« 1Jan 2:5 1 List Jana 2:6 1Jan 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto mówi że wnim trwa, dłużen, jako on chodził, i ten tak chodzić.
2.WUJEK.1923Kto mówi, iż w nim mieszka, powinien jako on chodził, i sam chodzić.
3.RAKOW.NTKto mówi iż w nim mieszka, powinien, jako on chodził, i sam także chodzić.
4.GDAŃSKA.1881Kto mówi, że w nim mieszka, powinien, jako on chodził, i sam także chodzić.
5.GDAŃSKA.2017Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował.
6.JACZEWSKIKto mówi, że w Bogu zamieszkuje, ten powinien tak żyć, jako żył Chrystus.
7.MARIAWICIKto mówi, że w Chrystusie mieszka, ten powinien tak żyć, jak i On żył.
8.DĄBR.WUL.1973Kto twierdzi, że w nim przebywa, powinien też postępować tak, jak on postępował.
9.DĄBR.GR.1961Kto twierdzi, że w nim przebywa, powinien też postępować tak, jak on postępował.
10.TYSIĄCL.WYD5Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
11.BRYTYJKAKto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.
12.POZNAŃSKAKto mówi, że w Nim trwa, ten powinien tak postępować, jak On postępował.
13.WARSZ.PRASKAI po tym poznajemy, że stanowimy jedno z Nim. Tak więc, kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien postępować tak, jak On postępował.
14.KALETA[Kto] mówi, [że] w nim mieszka, powinien jako on chodził, i sam tak chodzić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto mówi, że w nim mieszka, sam winien się tak zachowywać jak on żył.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak, jak On.
17.TOR.PRZ.2023Kto mówi, że trwa w Nim, ten sam powinien tak postępować jak On postępował.