« 1Jan 3:15 1 List Jana 3:16 1Jan 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wtem poznaliśmy miłość, iż on za nas duszę swoję położył.
2.WUJEK.1923W temeśmy poznali miłość Bożą, iż on duszę swą za nas położył: i myśmy powinni kłaść duszę za bracią.
3.RAKOW.NTW tymeśmy poznali miłość, iż on za nas duszę swą położył; i myśmy powinni za bracią duszę kłaść.
4.GDAŃSKA.1881Przez tośmy poznali miłość Bożą, iż on duszę swoję za nas położył; i myśmy powinni kłaść duszę za braci.
5.GDAŃSKA.2017Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci.
6.JACZEWSKIPo tem poznajemy, jak nas Chrystus umiłował, że życie on swoje oddał za nas. I my za braci umierać winniśmy.
7.MARIAWICIW tem poznaliśmy miłość Boga, że On duszę Swą za nas położył: i my także powinniśmy kłaść duszę swą za braci.
8.DĄBR.WUL.1973Przez to poznaliśmy miłość Boga, że oddał za nas życie swoje i my winniśmy życie oddać za braci.
9.DĄBR.GR.1961Przez to poznaliśmy miłość, że on za nas życie swoje oddał; i my powinniśmy życie oddać za braci.
10.TYSIĄCL.WYD5Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.
11.BRYTYJKAPo tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci.
12.POZNAŃSKAPo tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swe życie. My również powinniśmy życie dawać za braci.
13.WARSZ.PRASKACzym jest miłość, poznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. Zatem my również powinniśmy oddawać życie za braci.
14.KALETAPrzez to poznaliśmy miłość, że on za nas duszę swoją położył; i my powinniśmy za braci dusze kłaść.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tym poznaliśmy miłość, że on dla nas położył swoje życie, a więc my powinniśmy położyć życie dla braci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMiłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci.
17.TOR.PRZ.Po tym poznaliśmy miłość Bożą, że On za nas położył swoje życie; i my powinniśmy kłaść życie za braci.