« 1Jan 3:17 1 List Jana 3:18 1Jan 3:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziateczki moje, nie miłujmy słowem ani językiem, ale skutkiem i prawdą.
2.WUJEK.1923Synaczkowie moi! nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.
3.RAKOW.NTDziatki moje! nie miłujmy mową ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.
4.GDAŃSKA.1881Dziateczki moje! nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.
5.GDAŃSKA.2017Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.
6.JACZEWSKISynaczkowie moi, nie słowem ani językiem okazujmy miłość swoją bliźniemu, ale uczynkiem i prawdą:
7.MARIAWICISynaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą:
8.DĄBR.WUL.1973Synaczkowie moi! Nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.
9.DĄBR.GR.1961Synaczkowie! Nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.
10.TYSIĄCL.WYD5Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.
11.BRYTYJKADzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.
12.POZNAŃSKADzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.
13.WARSZ.PRASKADzieci, nie miłujmy słowem i językiem, lecz czynem i prawdą.
14.KALETADziateczki! Nie miłujmy słowem i językiem, ale uczynkiem i prawdą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moje dzieci, nie miłujmy słowem, ani językiem ale uczynkiem i prawdą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę.
17.TOR.PRZ.2023Dzieciątka moje! Miłujmy nie słowem lub językiem, ale czynem i prawdą.