« 1Jan 4:19 1 List Jana 4:20 1Jan 4:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśliby kto rzekł, iż miłuję Boga, a brataby swego nienawidział, kłamca jest. Bo kto nie miłuje brata swego którego widział, Boga którego niewidział jako może miłować?
2.WUJEK.1923Jeźliby kto rzekł, iż miłuje Boga, a brataby swego nienawidział, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, którego nie widzi, jako może miłować?
3.RAKOW.NTJeśliby kto rzekł: Iż miłuję Boga, a brataby swego nienawidział, kłamcą jest. Abowiem kto nie miłuje brata swego którego widział, Boga którego nie widział, jako może miłować?
4.GDAŃSKA.1881Jeźliby kto rzekł: Miłuję Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakoż może miłować?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?
6.JACZEWSKIKtoby mówił, że miłuje Boga, a nienawidziałby brata swego, ten byłby kłamcą: kto bowiem nie miłuje brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?
7.MARIAWICIJeśliby kto rzekł, że: miłuję Boga, – a brata swego nienawidzi, kłamcą jest. Bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, Którego nie widzi, jako może miłować?
8.DĄBR.WUL.1973Jeśliby kto powiedział, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Kto bowiem nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, którego nie widzi, jakże miłować może?
9.DĄBR.GR.1961Gdyby kto powiedział, że miłuje Boga, a nienawidziłby swego brata, kłamcą jest. Ten bowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
11.BRYTYJKAJeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
12.POZNAŃSKAJeśliby ktoś mówił: "Miłuję Boga", a równocześnie nienawidziłby swego brata, ten jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a równocześnie ma w nienawiści swego brata, to jest kłamcą. Kto nie okazuje miłości bratu, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
14.KALETAJeśliby ktoś rzekł: Miłuję Boga, a brata swego nienawidziłby, kłamcą jest; [kto] bowiem nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, nie może miłować?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś powiedział: Miłuję Boga, a swojego brata nienawidzi jest kłamcą; bo kto nie miłuje swego brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata - kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył.
17.TOR.PRZ.2023Jeśli ktoś powiedziałby, że miłuje Boga, a nienawidziłby swojego brata, jest kłamcą; kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?