« 1Jan 4:2 1 List Jana 4:3 1Jan 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zaś wszelki duch który nie wyznawa Jesusa Christa, iż wciele przyszedł, z Boga nie jest. A to jest Antychrystów, któregości słyszeli iż przyjdzie, i teraz na świecie już jest.
2.WUJEK.1923A każdy duch, który rozwięzuje Jezusa, z Boga nie jest: a ten jest Antychryst, o którymeście słyszeli, iż idzie, i teraz już jest na świecie.
3.RAKOW.NTA wszelki duch który nie wyznawa Jezusa być Christusem, który w ciele przyszedł, z Boga nie jest; a ten jest on duch Antychristów, o którymeście słyszeli, iż idzie, i teraz na świecie jest już.
4.GDAŃSKA.1881Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga; ale ten jest on duch antychrystowy, o którymeście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie.
5.GDAŃSKA.2017Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie.
6.JACZEWSKIkto zaś w nim widzi tylko jednego albo drugiego, ten z Boga nie jest, ten jest antychrystem, o którym wam mówiono, że ma przyjść, ale on już i przyszedł.
7.MARIAWICIA każdy zaś duch, który rozdziela Jezusa, z Boga nie jest, ale owszem, ten jest Antychrystem, o którym słyszeliście, że przyszedł i teraz już jest na świecie.
8.DĄBR.WUL.1973i każdy duch, który tego nie wyznaje, nie jest z Boga, ale jest Antychrystem, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie.
9.DĄBR.GR.1961a każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga, ale jest owym duchem Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie.
10.TYSIĄCL.WYD5Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.
11.BRYTYJKAWszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.
12.POZNAŃSKAwszelki zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że przyjdzie, a teraz jest już na świecie.
13.WARSZ.PRASKANie ma zaś nic wspólnego z Bogiem ten, kto nie uznaje Jezusa. Pozostaje on raczej na usługach Antychrysta. Słyszeliście kiedyś o tym, że ma przyjść. Otóż on już przebywa na świecie.
14.KALETAA wszelki duch, który nie wyznaje, [że] Jezus Pan w ciele przyszedł, z Boga nie jest, a ten jest antychrystowy, gdyż słyszeliśmy, że idzie i teraz na świecie jest już.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze nie jest z Boga; jest to więc duch antychrystusa o którym usłyszeliście, że przychodzi i teraz już jest na świecie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszelki duch natomiast, który tego o Jezusie nie wyznaje, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym usłyszeliście, że ma przyjść, i już teraz jest na świecie.
17.TOR.PRZ.2023A wszelki duch, który nie wyznaje Jezusa Chrystusa, że przyszedł w ciele, nie jest z Boga; to jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że przychodzi i teraz już jest na świecie.