« 1Jan 4:4 1 List Jana 4:5 1Jan 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ci zświata są, dla tego zświata mówią, a świat ich słucha.
2.WUJEK.1923Oni są z świata: dlatego z świata mówią, a świat ich słucha.
3.RAKOW.NTOni z świata są, dla tego z świata mówią, a świat ich słucha.
4.GDAŃSKA.1881Onić są z świata; przetoż o świecie mówią, a świat ich słucha.
5.GDAŃSKA.2017Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie, a świat ich słucha.
6.JACZEWSKINauczyciele światowi ze świata są; w duchu świata przemawiają oni i świat ich słucha.
7.MARIAWICIOni ze świata są, i dlatego też o świecie mówią, i świat ich słucha.
8.DĄBR.WUL.1973Oni są ze świata i dlatego o świecie mówią, i świat ich słucha.
9.DĄBR.GR.1961Oni są ze świata i dlatego według świata mówią i świat ich słucha.
10.TYSIĄCL.WYD5Oni są ze świata, dlatego mówią od świata, a świat ich słucha.
11.BRYTYJKAOni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha.
12.POZNAŃSKAOni są ze świata, dlatego mówią tak, jak (mówi) świat, a świat ich słucha.
13.WARSZ.PRASKAOni ze świata wyszli i mówią tak, jak mówi się do świata, i dlatego świat ich słucha.
14.KALETAOni ze świata są; dla tego o świecie mówią, a świat ich słucha.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oni są ze tego świata; dlatego mówią ze świata, a świat ich słucha.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOni są ze świata, dlatego mówią, jak ludzie tego świata - i świat ich słucha.
17.TOR.PRZ.Oni są ze świata, dlatego mówią jak ludzie ze świata, a świat ich słucha.