« 1Jan 4:6 1 List Jana 4:7 1Jan 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Namilejszy, miłujmy jedni drugie, gdyż miłość z Boga jest, a wszelki kto miłuje, z Boga się urodził, i zna Boga.
2.WUJEK.1923Najmilejsi! miłujmy się zobopólnie; bo miłość jest z Boga: i każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.
3.RAKOW.NTMoi mili! miłujmy jedni drugie, gdyż miłość z Boga jest; i każdy który miłuje, z Boga jest narodzony, i zna Boga.
4.GDAŃSKA.1881Najmilsi! miłujmyż jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga; i każdy, co miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga.
5.GDAŃSKA.2017Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
6.JACZEWSKINajmilsi, miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga. Kto miłuje bliźniego, ten jest synem Bożym, ten Boga miłuje.
7.MARIAWICINajmilsi, miłujmy się zobopólnie, boć miłość z Boga jest. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.
8.DĄBR.WUL.1973Najmilsi! Miłujmy jedni drugich, bo miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga.
9.DĄBR.GR.1961Umiłowani! Miłujmy jedni drugich, bo miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga jest narodzony, i zna Boga.
10.TYSIĄCL.WYD5Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
11.BRYTYJKAUmiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.
12.POZNAŃSKAUmiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość pochodzi od Boga, a każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.
13.WARSZ.PRASKANajmilsi, kochajmy się nawzajem, gdyż [prawdziwa] miłość od Boga pochodzi. Tak więc każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
14.KALETANajmilsi! Miłujmy jedni_drugich, bo miłość z Boga jest; i każdy, [co] miłuje, z Boga jest_narodzony i zna Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umiłowani, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje jest narodzony z Boga oraz poznaje Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDrodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga.
17.TOR.PRZ.2023Umiłowani! Miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga; a każdy kto miłuje, z Boga jest zrodzony i zna Boga.