« 2Jan 1:12 2 List Jana 1:13 3Jan 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej. Amen.
2.WUJEK.1923Pozdrawiają cię dziatki siostry twojéj wybranéj.
3.RAKOW.NTPozdrowiają cię dziatki siostry twojej wybranej, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Pozdrawiają cię dziatki siostry twojej w Panu wybranej. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. Amen.
6.JACZEWSKIPozdrawiają cię dziatki twej siostry Wybranej.
7.MARIAWICIPozdrawiają cię synowie siostry twojej Wybranej. Łaska z tobą. Amen.
8.DĄBR.WUL.1973Pozdrawiają cię dziatki Wybranej Siostry twojej.
9.DĄBR.GR.1961Pozdrawiają cię dzieci Wybranej siostry twojej.
10.TYSIĄCL.WYD5Dzieci twej Wybranej Siostry ślą ci pozdrowienia.
11.BRYTYJKAPozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej.
12.POZNAŃSKAPozdrawiają cię dzieci wybranej twej siostry.
13.WARSZ.PRASKADzieci twej Siostry Wybranej [przez Pana] przesyłają ci pozdrowienia.
14.KALETAPozdrawiają cię dziatki siostry twojej wybranej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej w Panu siostry. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry.
17.TOR.PRZ.Pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej. Amen.