« Jud 1:10 List Judy 1:11 Jud 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biada im, iż drogą Kainową poszli, a zwiedzieniem Balaamowej zapłaty wylali się, i sporem Koreowym zginęli.
2.WUJEK.1923Biada im! iż się drogą Kainową udali, a zwiedzieniem Balaamowem i zapłatą rozpuścili się, a w przeciwieństwie Korego poginęli.
3.RAKOW.NTBiada im! iż drogą Kainową chodzili, i za błędem Balaamowey zapłaty rozpuścili się, a przeciwieństwem Korego poginęli.
4.GDAŃSKA.1881Biada im! bo się drogą Kainową udali, a za błędem Baalamowej zapłaty puścili się i przeciwieństwem Korego poginęli.
5.GDAŃSKA.2017Biada im, bo poszli drogą Kaina, udali się za błędem Baalama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego.
6.JACZEWSKIBiada im, bo weszli na drogę Kaina; najęli się do czyności Balaamowej, i zginą jako buntowniczy Kore.
7.DĄBR.WUL.1973Biada im, bo weszli na drogę Kaina i za zapłatą oddali się błędowi Balaama, a w buncie Korego zginęli.
8.DĄBR.GR.1961Biada im, bo weszli na drogę Kaina i za zapłatą oddali się błędowi Balaama, a w buncie Korego zginęli.
9.TYSIĄCL.WYD5Biada im, bo poszli drogą Kaina i oszustwu Balaama za zapłatę się oddali, a w buncie Korego poginęli.
10.BRYTYJKABiada im! Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, i zginęli w buncie Korego.
11.POZNAŃSKABiada im, gdy zeszli na drogę Kaina i dla pieniędzy popełnili błąd Balaama, a giną zbuntowani jak Kore.
12.WARSZ.PRASKABiada im, poszli bowiem śladami Kaina, za pieniądze [świadomie] powtarzali występki Balaama i poginęli w buncie Korego.
13.KALETABiada im, bo drogą Kainową się_udali, i [za] błędem Balaamowej zapłaty puścili_się, i przeciwieństwem Korego poginęli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada im, bo poszli drogą Kaina, zostali oddani szaleństwu zapłaty Balaama i zniszczyli się sporem Korego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada im! Poszli drogą Kaina. Dla zysku wplątali się w oszustwo Bileama. Są jak ci, którzy poginęli w buncie Korego.
16.TOR.NOWE.PRZ.Biada im! Bo poszli drogą Kaina i oddali się dla zapłaty zwiedzeniu Balaama, i poginęli w buncie Korego.