« Jud 1:13 List Judy 1:14 Jud 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Prorokował i o tych siódmy od Adama Enoch, mówiąc: Oto przyszedł pan w świętych ćmach swych.
2.WUJEK.1923A prorokował i o tych Enoch, siódmy od Adama, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącmi świętych swoich,
3.RAKOW.NTLecz prorokował i tym siódmy od Adama Enoch, mówiąc: Oto, przyszedł Pan z tysiącami świętymi swoimi.
4.GDAŃSKA.1881A prorokował też o nich siódmy od Adama Enoch, mówiąc: Oto Pan idzie z świętymi tysiącami swoimi,
5.GDAŃSKA.2017O nich też prorokował Henoch, siódmy po Adamie, mówiąc: Oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych;
6.JACZEWSKIProrokował o nich siódmy od Adama patryarcha, Henoch, mówiąc: Oto idzie Pan otoczony tysiącami świętych swoich,
7.DĄBR.WUL.1973O nich to prorokował siódmy po Adamie Henoch mówiąc: Oto nadszedł Pan z tysiącami świętych swoich,
8.DĄBR.GR.1961O nich to prorokował siódmy po Adamie Henoch, mówiąc: Oto nadszedł Pan z tysiącami świętych swoich,
9.TYSIĄCL.WYD5Również o nich prorokował siódmy po Adamie patriarcha Henoch, mówiąc: Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych,
10.BRYTYJKAO nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych,
11.POZNAŃSKAO nich to prorokował Henoch, siódmy (patriarcha) po Adamie, głosząc: "Oto nadchodzi Pan z dziesiątkami tysięcy swych świętych,
12.WARSZ.PRASKATo ich również miał na myśli siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, gdy mówił: “Oto przyszedł Pan z zastępami swoich świętych,
13.KALETAProrokował zaś też [o] nich siódmy od Adama Enoch, mówiąc: Oto idzie Pan z dziesiątkami_tysięcy świętych aniołów;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale prorokował im także siódmy od Adama Enoch, mówiąc: Oto idzie Pan, pośród dziesiątków tysięcy swoich świętych,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTo o nich prorokował Henoch, siódmy po Adamie: Oto przyszedł Pan z miriadami swych świętych,
16.TOR.NOWE.PRZ.Prorokował też o nich Henoch, siódmy w linii od Adama, mówiąc: Oto przyszedł Pan wśród miriad swoich świętych,