« Jud 1:7 List Judy 1:8 Jud 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Takież zaiste i ci ospali, ciało przedsię plugawią, a panowania odrzucają, sławne też (urzędy) bluźnią.
2.WUJEK.1923Tak i ci ciało plugawią i zwierzchność odrzucają i majestat bluźnią.
3.RAKOW.NTTakże też i ci uśpieni, ciałoć plugawią, i zwierzchność odrzucają, i przełożeństwa bluźnią.
4.GDAŃSKA.1881Także też i ci jako snem zmożeni ciało plugawią, ale zwierzchnością pogardzają i przełożeństwa bluźnią.
5.GDAŃSKA.2017Podobnie ci ludzie rojący sny plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym.
6.JACZEWSKIOtóż i oni ludzie podobnie ciało swoje hańbią, powagę lekceważą, godności bluźnią.
7.DĄBR.WUL.1973podobnie i ci ciało plugawią, władzę znieważają, a dostojeństwu bluźnią.
8.DĄBR.GR.1961Podobnie teraz i ci, żyjąc wśród urojeń, plugawią ciało, znieważają władzę, bluźnią dostojeństwu.
9.TYSIĄCL.WYD5Podobnie więc ci prorocy od snów: ciała plugawią, Panowanie odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na Chwały.
10.BRYTYJKAPomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim.
11.POZNAŃSKAPodobnie i ci fałszywi marzyciele kalają ciało, w pogardzie mają godność Pana, bluźnią aniołom.
12.WARSZ.PRASKACi pseudoprorocy również plugawią własne ciała, odrzucają władzę [Chrystusa] i gardzą majestatem [aniołów].
13.KALETATakże też i ci snem_zmorzeni ciało plugawią, zwierzchnością zaś pogardzają, przełożeństwa zaś bluźnią.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz w podobny sposób i ci, co śnią sobie cielesną naturą zaiste się kalają; zaś władzę odrzucają i przeklinają wspaniałość.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCi z kolei, piewcy własnych snów, plugawią swoje ciała, gardzą zasadami i depczą chwałę wyższych bytów.
16.TOR.NOWE.PRZ.Podobnie jednak i ci, oddani snom, prawdziwie kalają ciało i odrzucają zwierzchności oraz bluźnierczo mówią o uczestnikach chwały.