« Apok 10:3 Apokalipsa Jana 10:4 Apok 10:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A co mówiło siedm gromów miałem napisać, i usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Zapieczętuj co mówili siedm gromowie, a nie pisz tego.
2.WUJEK.1923A gdy siedm gromów wymówiły głosy swoje, jam był pisać miał; i usłyszałem głos z nieba mówiący mi: Zapieczętuj, co mówiły siedm gromów, a nie pisz tego.
3.RAKOW.NTA gdy mówiły ony siedm gromów głosy swoje, miałem był pisać; i usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Zapieczętuj co mówiły siedm gromów, a tego nie pisz.
4.GDAŃSKA.1881A gdy odmówiło siedm gromów głosy swoje, miałem pisać; alem usłyszał głos z nieba, mówiący do mnie: Zapieczętuj to, co mówiło siedm gromów, a nie pisz tego.
5.GDAŃSKA.2017A gdy siedem gromów przemówiło swoimi głosami, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów, i nie pisz tego.
6.JACZEWSKIktóre zapisywać chciałem, ale usłyszałem głos z nieba mówiący mi: "Spamiętaj to, co siedem gromów mówiło, ale tego nie spisuj"’.
7.APOKALYPSIS.1905A kiedy wymówiły siedm grzmotów głosy swoje, miałem pisać; i usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: „Zapieczętuj, co mówiły siedm grzmotów, i nie pisz tego”.
8.MARIAWICIA gdy wypowiedziały siedem gromów głosy swoje, jam chciał pisać, ale usłyszałem głos z nieba, który do mnie mówił: Zapieczętuj co mówiły siedem gromów, a nie pisz tych rzeczy.
9.DĄBR.WUL.1973I gdy przemówiło siedem gromów, zamierzałem był pisać. Alem usłyszał głos z nieba, mówiący mi: Zachowaj w tajemnicy to, co mówiło siedem gromów, i nie pisz tego.
10.DĄBR.GR.1961I gdy przemówiło siedem gromów, zamierzałem pisać. Ale usłyszałem głos z nieba, mówiący: Zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów, i nie pisz tego.
11.TYSIĄCL.WYD5Skoro przemówiło siedem gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: Zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało, i nie pisz tego!
12.BRYTYJKAA gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego.
13.POZNAŃSKAKiedy przemówiło siedem gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: "Zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało, i nie pisz tego!"
14.WARSZ.PRASKAGdy tylko przebrzmiało siedem grzmotów, postanowiłem zabrać się do pisania. Lecz wtedy właśnie usłyszałem głos z nieba mówiący: Opieczętuj to, co zostało wypowiedziane przez siedem grzmotów, i nie zapisuj tego.
15.KALETAA gdy odmówiło siedem gromów, miałem pisać; ale usłyszałem głos z nieba, mówiący: Zapieczętuj, co mówiło siedem gromów, a nie pisz tego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy siedem grzmotów powiedziało swoje głosy miałem pisać. Ale usłyszałem głos z Nieba, który mówił: Zamknij pieczęcią to, co powiedziało siedem grzmotów; więc tych słów nie mogłem zapisać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPo ich przemowie zamierzałem zabrać się do pisania. Usłyszałem jednak głos, który powiedział do mnie z nieba:Zapieczętuj to, co powiedziało siedem gromów. Nie spisuj tego!
18.TOR.PRZ.2023I gdy siedem gromów przemówiło swoimi głosami, zamierzałem pisać; ale usłyszałem głos z nieba, mówiący do mnie: Zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów i nie zapisuj tego.