« Apok 11:3 Apokalipsa Jana 11:4 Apok 11:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ci są dwie oliwie, i dwa świeczniki, (które) przed Panem ziemie stoją.
2.WUJEK.1923Ci są dwie oliwy i dwa lichtarze, stojące przed oblicznością Pana ziemie.
3.RAKOW.NTCi są ony dwie oliwie, i dwa świeczniki przed oblicznością Pana ziemie stojące.
4.GDAŃSKA.1881Ci są dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana wszystkiej ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi.
6.JACZEWSKIŚwiadkowie ci, są to dwie oliwy i dwa świeczniki stojące przed obliczem Pana całego świata.
7.APOKALYPSIS.1905Ci są dwie oliwy i dwa świeczniki, które przed obliczem Boga ziemi stoją.
8.MARIAWICICi są dwie oliwy i dwa lichtarze, które stoją przed Obliczem Pana ziemi.
9.DĄBR.WUL.1973Są oni dwiema oliwkami i dwoma świecznikami stojącymi przed obliczem Pana ziemi.
10.DĄBR.GR.1961Są oni dwiema oliwkami i dwoma świecznikami stojącymi przed obliczem Pana ziemi.
11.TYSIĄCL.WYD5Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi.
12.BRYTYJKAOni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.
13.POZNAŃSKAOni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi.
14.WARSZ.PRASKAOni to są dwoma drzewami oliwnymi oraz dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.
15.KALETACi są dwie oliwy i dwa świeczniki, przed Panem ziemi stojące.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci są dwoma oliwkami oraz dwoma podstawkami do lamp, co stoją przed obliczem Pana ziemi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCi świadkowie to dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, które stoją przed Panem ziemi.
18.TOR.PRZ.Oni – to dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, które stoją przed Bogiem ziemi.