« Apok 11:5 Apokalipsa Jana 11:6 Apok 11:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ci mają władzą zamknąć niebo, aby nie szedł deżdż we dni ich prorokowania. Też moc mają nad wodami obrócić (je) wkrew, i ubić ziemię wszelką raną, ilebykolwiek kroć chcieli.
2.WUJEK.1923Ci mają moc zamykać niebo, aby deszcz nie szedł we dni proroctwa ich, i mają moc nad wodami, obrócić je w krew i zatracić ziemię wszelaką plagą, ilebykroć chcieli.
3.RAKOW.NTCi mają zwierzchność zamykać niebo, aby deszcz nie padał we dni proroctwa ich; i zwierzchność mają nad wodami, aby je odmieniali w krew, i uderzyć ziemię wszelaką plagą, ilebykroć chcieli.
4.GDAŃSKA.1881Ci moc mają zamykać niebo, aby deszcz nie padał za dni proroctwa ich; i mają moc nad wodami, aby je obrócili w krew, i uderzyć ziemię wszelką plagą, ilekroć by chcieli.
5.GDAŃSKA.2017Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą.
6.JACZEWSKIŚwiadkowie oni mieć będą władzę zakazania deszczowi, aby przez czas ich prorokowania nie spadał na ziemię; będą też oni mogli wodę zamieniać w krew, i wszelkie nieszczęście sprowadzą na ziemię, ilekroć tego zapragną.
7.APOKALYPSIS.1905Ci mają moc zamykać niebo, żeby nie padał deszcz w dni proroctwa ich; i moc mają nad wodami przemieniać je w krew, i uderzać ziemię wszelką plagą, ile razy zechcą.
8.MARIAWICICi mają moc zamknąć niebo, żeby deszcz nie padał we dni proroctwa ich; także mają moc nad wodami przemieniać je w krew i porazić ziemię wszelką plagą, ilekroćby chcieli.
9.DĄBR.WUL.1973Mają oni moc zamknąć niebo, aby nie padał deszcz w czasie ich proroctwa, i mają władzę nad wodami, aby je zamienić w krew i porazić ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.
10.DĄBR.GR.1961Mają oni moc zamknąć niebo, aby nie padał deszcz w czasie ich proroctwa, i mają władzę nad wodami, aby je zamienić w krew i porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą.
11.TYSIĄCL.WYD5Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć w ziemię, ilekroć zechcą.
12.BRYTYJKAOni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.
13.POZNAŃSKAMają oni władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami: (mogą) przemienić je w krew i (mogą) porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą.
14.WARSZ.PRASKASą oni w mocy zamknąć niebo, aby deszcz nie padał za dni ich prorokowania, mają pełną władzę nad wodami i mogą je w krew przemieniać; mogą też zesłać na ziemię wszelką plagę, ile razy zechcą.
15.KALETACi mają moc zamykać niebo, aby deszcz nie padał [za] dni proroctwa ich; i moc mają nad wodami, [aby] obrócić je w krew, [aby] uderzyć ziemię wszelką plagą, ilekroć by chcieli.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci mają moc zamknąć niebo, aby deszcz nie zraszał ich dni prorokowania. Mają moc względem wód, by je zamieniać w krew, i ilekroć by chcieli ugodzić ziemię każdym ciosem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSą oni władni zamknąć niebo, tak by nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też władzę nad wodami, aby zamieniać je w krew, i - ilekroć zechcą - uderzać ziemię różnymi klęskami.
18.TOR.PRZ.2023Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz w dniach ich prorokowania; i mają władzę nad wodami, aby je obracać w krew, i uderzyć ziemię wszelką klęską, ilekroć by chcieli.