« Apok 16:12 Apokalipsa Jana 16:13 Apok 16:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem z paszczęki Smokowej, i z paszczęki zwierza, i zgęby kłamliwego proroka, duchy trzy nieczyste podobne żabam (lazące.)
2.WUJEK.1923I widziałem z ust smokowych i z ust bestyi i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy nakształt żab.
3.RAKOW.NTI widziałem z ust smokowych, i z ust bestyey, i z ust fałszywego Proroka trzy nieczyste duchy wychodzące podobne żabam.
4.GDAŃSKA.1881I widziałem z ust smokowych i z ust bestyi, i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy wychodzące, podobne żabom.
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem trzy duchy nieczyste jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka.
6.JACZEWSKII z paszczy smoka, i z paszczy potworu, i z ust fałszywego proroka widziałem wychodzące trzy duchy jakoby żaby.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem z ust smoka i z ust bestyi i z ust fałszywego proroka duchy trzy nieczyste, podobne żabom;
8.MARIAWICII ujrzałem z paszczęki smoka, i z paszczęki bestyi, i z ust fałszywego proroka wychodzące trzy duchy nieczyste, podobne żabom.
9.DĄBR.WUL.1973I widziałem (wychodzące) z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste podobne do żab.
10.DĄBR.GR.1961I ujrzałem (wychodzące) z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste, podobne do żab.
11.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem [wychodzące] z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste, jakby ropuchy;
12.BRYTYJKAI widziałem trzy duchy, nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;
13.POZNAŃSKAI ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste, jak ropuchy.
14.WARSZ.PRASKAI ujrzałem trzy duchy nieczyste, które jakby ropuchy wychodziły z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka.
15.KALETAI dane_były z ust fałszywego_proroka duchy trzy nieczyste, podobne żabom.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem też trzy nieczyste duchy, jakby żaby pochodzące z pyska smoka, z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZauważyłem, że z paszczy smoka, z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka wychodzą trzy nieczyste duchy. Przypominały żaby,
18.TOR.PRZ.2023I widziałem z ust smoka i z ust dzikiego zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka wychodzące trzy nieczyste duchy, podobne do żab.