« Apok 16:13 Apokalipsa Jana 16:14 Apok 16:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo są duchowie czartowscy czyniący znamiona, i idą na króle wszytkiego świata, zebrać je na bitwę dnia onego wielkiego, Boga wszechmocnego.
2.WUJEK.1923Albowiem są duchy czartów, czyniące znaki, i wychodzą do królów wszystkiéj ziemie, zgromodząć je na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.
3.RAKOW.NTAbowiem są duchy czartów czyniące znamiona, którzy wychodzą do Królów ziemie, i na świat wszytek, zgromadzać je na walkę onego wielkiego dnia Boga wszechmogącego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem są duchy dyjabelskie, czyniące cuda, które wychodzą do królów ziemi i na wszystek okrąg świata, aby ich zgromadzili na wojnę onego wielkiego dnia Boga wszechmogącego.
5.GDAŃSKA.2017A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego.
6.JACZEWSKIByły to duchy piekielne; czyniły one dziwne rzeczy i wyszły w poselstwie do wszystkich królów ziemskich, aby ich przyzwać dla stoczenia wielkiej wojny z Bogiem wszechmocnym.
7.APOKALYPSIS.1905bo są duchy djabłów, czyniące znaki, które wychodzą do królów ziemi i całego zamieszkałego świata, ażeby zgromadzić ich na bitwę owego dnia wielkiego Boga wszechwładcy.
8.MARIAWICIAlbowiem to są duchy szatańskie, które czynią znamiona i wychodzą do królów całej ziemi zgromadzać ich na wojnę na on wielki dzień Boga Wszechmogącego.
9.DĄBR.WUL.1973A są to duchy czartów czyniących dziwy i idą do królów całej ziemi, aby ich zgromadzić na bój, na wielki dzień wszechmogącego Boga.
10.DĄBR.GR.1961A są to duchy czartów, dokonujące dziwów, i idą do królów całej zamieszkałej ziemi, aby ich zgromadzić na bój w owym wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy.
11.TYSIĄCL.WYD5a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga.
12.BRYTYJKAA są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
13.POZNAŃSKASą to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą do królów całej zamieszkałej ziemi, by zgromadzić ich na wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy.
14.WARSZ.PRASKASą to duchy demonów, które czynią różne znaki i obchodzą wszystkich królów całej zamieszkanej ziemi, by zwołać ich na wojnę w owym dniu wielkim Boga Wszechmogącego.
15.KALETASą bowiem duchy demoniczne, czyniące cuda, wychodzące do królów okręgu_świata całego, [aby] zgromadzić ich na bitwę dnia wielkiego, Boga wszechmogącego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do władców ziemi oraz na cały zamieszkały świat, by ich zgromadzić na bitwę wielkiego dnia Boga, Wszechwładcy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITa były duchami demonicznymi. Jako zdolne do dokonywania znaków udały się do królów całego zamieszkałego świata, aby ich zgromadzić do bitwy w ten wielki Dzień Wszechmocnego Boga.
18.TOR.PRZ.2023To bowiem są czyniące cudowne znaki duchy demonów, które wychodzą do królów ziemi i do całego zamieszkałego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.