« Apok 16:15 Apokalipsa Jana 16:16 Apok 16:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zbierze je na miejsce nazwane po Hebrejsku Armagedon.
2.WUJEK.1923I zgromadzi je na miejsce, które zowią po Żydowsku Armagedon.
3.RAKOW.NTI zebrali je na miejsce, które zowią po Hebreysku Armagedon.
4.GDAŃSKA.1881I zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku Armagieddon.
5.GDAŃSKA.2017I zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armageddon.
6.JACZEWSKIOnych królów ziemskich zgromadzi Pan w miejscu, które po hebrajsku zowie, się Armagedon.
7.APOKALYPSIS.1905I zgromadził ich na miejsce, zwane po Hebrajsku Armageddon.
8.MARIAWICIA zgromadzi ich na miejsce, które nazywają po hebrajsku Armageddon (t.z. góra Zgromadzenia wojsk).
9.DĄBR.WUL.1973I zgromadzi ich na miejscu, które po hebrajsku zwą Armagedon.
10.DĄBR.GR.1961I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku zwą Armagedon.
11.TYSIĄCL.WYD5I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon.
12.BRYTYJKAI zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.
13.POZNAŃSKAI zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har - Magedon.
14.WARSZ.PRASKAI zgromadzono ich na miejscu zwanym po hebrajsku Har–Magedon.
15.KALETAI zgromadził ich na miejsce, [które] zwą po_hebrajsku Armagieddon.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zgromadził ich na miejsce, które po hebrajsku zwane jest Armageddon.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI zgromadził ich w miejscu zwanym po hebrajsku Harmagedon.
18.TOR.PRZ.2023I zgromadził ich w miejscu, zwanym po hebrajsku Armageddon.