« Apok 16:16 Apokalipsa Jana 16:17 Apok 16:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wylał siódmy anioł bańkę swoję na powietrze, i wyszedł głos znieba od stolice mówiący: stało się.
2.WUJEK.1923I wylał siódmy Aniół czaszę swą na powietrze, i wyszedł głos wielki z kościoła od stolice, mówiący: Stało się.
3.RAKOW.NTI wylał siódmy Anioł bańkę swoję na powietrze; i wyszedł głos wielki z Kościoła niebieskiego, od stolice, mówiący: Sstało się!
4.GDAŃSKA.1881Tedy wylał siódmy Anioł czaszę swoję na powietrze; i wyszedł głos wielki z kościoła niebieskiego od stolicy, mówiący: Stało się.
5.GDAŃSKA.2017A siódmy anioł wylał swoją czaszę w powietrze. I ze świątyni nieba, od tronu rozległ się donośny głos, który powiedział: Stało się!
6.JACZEWSKII siódmy anioł wylał swą czaszę na powietrze: a z kościoła i od tronu Bożego dał się słyszeć wielki głos: Dokonało się.
7.APOKALYPSIS.1905A siódmy anioł wylał czaszę swoją w powietrze: i wyszedł głos wielki z kościoła nieba od tronu, mówiący: „Stało się”.
8.MARIAWICIA siódmy Anioł wylał czaszę swą na powietrze: i wyszedł głos wielki ze Świątyni od Stolicy, mówiący: Stało się!
9.DĄBR.WUL.1973A Anioł siódmy wylał czaszę swoją na powietrze i dał się słyszeć od tronu ze świątyni głos donośny mówiący: Stało się.
10.DĄBR.GR.1961A siódmy wylał czarę swoją na powietrze i dał się słyszeć od tronu ze świątyni (niebiańskiej) głos donośny, mówiący: Stało się!
11.TYSIĄCL.WYD5Siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: Stało się!
12.BRYTYJKAA siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.
13.POZNAŃSKASiódmy wylał swą czaszę w powietrze, a ze świątyni od tronu dobył się głos donośny, mówiący: "Stało się!"
14.WARSZ.PRASKAA siódmy wylał swą czarę w powietrze. Wtedy od świątyni, od tronu zabrzmiało donośne wołanie: Stało się!
15.KALETAA gdy wylał czaszę swoją na powietrze; i wyszedł głos wielki z kościoła Bożego, mówiący: Stało_się.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także siódmy anioł wylał swoją czaszę na sferę powietrzną; a ze Świątyni, od tronu, wyszedł wielki głos, który mówił: Dokonało się.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu siódmy anioł wylał swoją czaszę w powietrze. Wówczas z przybytku, od strony tronu, rozległ się donośny okrzyk: Stało się!
18.TOR.PRZ.2023I siódmy anioł wylał swoją czaszę w powietrze; i wyszedł potężny głos ze świątyni nieba od tronu, mówiący: Stało się.