« Apok 16:1 Apokalipsa Jana 16:2 Apok 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I szedł pierwszy a wylał bańkę swoję na ziemię, i stał się wrzód zły i szkodliwy na ludzie mające cechę zwierzowę, i (na te) co się kłaniają obrazowi jego.
2.WUJEK.1923I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swą na ziemię: i stała się sroga i zła rana w ludziach, którzy mieli cechę bestyi, i w tych, którzy się kłaniali obrazowi jéj.
3.RAKOW.NTI wyszedł pierwszy, i wylał bańkę swoję na ziemię; i sstał się wrzód zły i szkodliwy w ludziach mających cechę bestyey, i w kłaniających się obrazowi jej.
4.GDAŃSKA.1881I wyszedł pierwszy Anioł, a wylał czaszę swoję na ziemię; i wyrzucił się zły i szkodliwy wrzód na ludzi, którzy mieli piętno bestyi i na tych, którzy się kłaniali obrazowi jej.
5.GDAŃSKA.2017I poszedł pierwszy, i wylał swoją czaszę na ziemię. I pojawiły się bolesne i złośliwe wrzody na ludziach, którzy mieli znamię bestii, i na tych, którzy oddali pokłon jej wizerunkowi.
6.JACZEWSKII poszedł pierwszy anioł i wylał swoją czaszę na ziemię, a ludzie, którzy nosili na sobie godło potwora i czcili jego obraz, zostali pokryci wielkiemi i nieuleczalnemi ranami.
7.APOKALYPSIS.1905I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię: i stał się wrzód zły i nieznośny na ludziach, którzy mają cechę bestyi i którzy hołdują obrazowi jej.
8.MARIAWICII wyszedł pierwszy Anioł i wylał czaszę swą na ziemię: i stała się rana okrutna i bardzo szkodliwa na ludziach, którzy mieli piętno bestyi, i na tych, którzy się kłaniali bestyi i obrazowi jej.
9.DĄBR.WUL.1973I odszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię, a wrzód złośliwy i bolesny dotknął ludzi, którzy mieli znamię bestii, i tych, którzy oddawali cześć posągowi jej.
10.DĄBR.GR.1961I odszedł pierwszy i wylał czarę swoją na ziemię, a wrzód złośliwy i bolesny dotknął ludzi, którzy mieli znamię bestii, i tych, którzy składali hołd posągowi jej.
11.TYSIĄCL.WYD5I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.
12.BRYTYJKAI wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi.
13.POZNAŃSKAI poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.
14.WARSZ.PRASKAPoszedł tedy pierwszy i wylał swą czarę na ziemię. I natychmiast złośliwe, bolesne wrzody pokryły ludzi noszących na sobie znamię Bestii i oddających cześć jej obrazowi.
15.KALETAI wyrzucił_się wrzód szkodliwy i zły na ludzi, [którzy] mieli piętno bestii i [tych, którzy] się_kłaniali obrazowi jej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I odszedł pierwszy anioł oraz wylał swoją czaszę na ziemię. Więc na ludziach co mieli piętno bestii oraz kłaniali się jej wizerunkowi pojawił się zły i złośliwy wrzód.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITRuszył zatem pierwszy anioł i wylał swoją czaszę na ziemię. Wtedy na ludziach, którzy przyjęli znamię bestii i pokłonili się jej podobiźnie, wystąpiły złośliwe i bolesne wrzody.
18.TOR.PRZ.I wyszedł pierwszy, i wylał swoją czaszę na ziemię; i pojawił się złośliwy i ropiejący wrzód na ludziach, którzy mieli znamię dzikiego zwierzęcia, i którzy oddawali pokłon jego obrazowi.