« Apok 16:3 Apokalipsa Jana 16:4 Apok 16:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A trzeci anioł wylał bańkę swoję na rzeki i na źrzódła wodne, i były krwią.
2.WUJEK.1923I wylał trzeci Aniół czaszę swą na rzeki i źródła wód: i stała się krew.
3.RAKOW.NTI wylał trzeci Anioł bańkę swoję na rzeki i na źrzódła wód; i sstały się krwią.
4.GDAŃSKA.1881I wylał trzeci Anioł czaszę swoję na rzeki i źródła wód, i obróciły się w krew.
5.GDAŃSKA.2017A trzeci anioł wylał swoją czaszę na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew.
6.JACZEWSKII trzeci anioł wylał swą czasę na rzeki i źródła wodne, a te zamieniły się w krew.
7.APOKALYPSIS.1905A trzeci anioł wylał czaszę swoją w rzeki i w źródła wód: i stała się krew.
8.MARIAWICIA trzeci Anioł wylał czaszę swą na rzeki i na studnie wód: i stały się krwią.
9.DĄBR.WUL.1973A trzeci wylał czaszę swą do rzeki i na źródła wód, a zamieniły się w krew.
10.DĄBR.GR.1961A trzeci wylał czarę swą na rzeki i na źródła wód, a zamieniły się w krew.
11.TYSIĄCL.WYD5Trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód: i stały się krwią.
12.BRYTYJKAA trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód; i przemieniły się w krew.
13.POZNAŃSKATrzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód. I stały się krwią.
14.WARSZ.PRASKAA trzeci wylał swoją czarę na rzeki i na źródła wód. I [również] pojawiła się krew.
15.KALETAI trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i obróciły_się [w] krew.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A trzeci anioł wylał swoją czaszę na rzeki i źródła wód; więc pojawiła się krew.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTrzeci anioł wylał swą czaszę na rzeki i na źródła wód. One również zamieniły się w krew.
18.TOR.PRZ.2023I trzeci anioł wylał swoją czaszę na rzeki i na źródła wód; i pojawiła się krew.