« Apok 16:6 Apokalipsa Jana 16:7 Apok 16:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I usłyszałem iny głos mówiący: Tak panie Boże wszechmocny, prawdziwe, i sprawiedliwe sądy twoje.
2.WUJEK.1923I słyszałem drugiego od ołtarza mówiącego: Tak, Panie, Boże wszechmogący! prawdziwe i sprawiedliwe sądy twoje.
3.RAKOW.NTI słyszałem drugiego z ołtarza mówiącego: Zaiste Panie Boże wszechmogący! prawdziwe i sprawiedliwe sądy twoje.
4.GDAŃSKA.1881I słyszałem drugiego od ołtarza mówiącego: Zaiste, Panie, Boże wszechmogący! prawdziwe i sprawiedliwe są sądy twoje.
5.GDAŃSKA.2017I usłyszałem, jak inny mówił od ołtarza: Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje wyroki.
6.JACZEWSKISłyszałem i drugiego anioła, który będąc przy ołtarzu wołał: Tak jest, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są sądy twoje.
7.APOKALYPSIS.1905I słyszałem, jak inny od ołtarza mówił: „Tak, Panie, Boże, wszechwładco, prawdziwe i sprawiedliwe są wyroki twoje”.
8.MARIAWICII słyszałem drugiego, mówiącego od Ołtarza: Tak jest, Panie Boże Wszechmogący, prawe i sprawiedliwe sądy Twoje.
9.DĄBR.WUL.1973I usłyszałem innego mówiącego od ołtarza: Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są wyroki twoje.
10.DĄBR.GR.1961I usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, o Panie, Boże, Władco Wszechrzeczy, prawdziwe i sprawiedliwe są wyroki Twoje.
11.TYSIĄCL.WYD5I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe.
12.BRYTYJKAI usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy.
13.POZNAŃSKAI usłyszałem, jak mówił ołtarz: "Tak, Panie, Boże, Władco wszechrzeczy, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje wyroki".
14.WARSZ.PRASKAI usłyszałem głos od ołtarza: Tak, Panie, Boże Wszechmocny. Prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje wyroki.
15.KALETAI słyszałem [od] ołtarza mówiącego: Zaiste, Panie, Boże wszechmogący! prawdziwe i sprawiedliwe [są] sądy twoje.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Usłyszałem także innego, co mówił od ołtarza: Zaprawdę Panie Boże, Wszechwładco, zgodne z prawdą i sprawiedliwe są Twoje sądy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzemówił - jak słyszałem - również ołtarz: Tak, Panie, Boże Wszechmogący! Słuszne i sprawiedliwe są Twoje wyroki.
18.TOR.PRZ.2023I słyszałem inny głos z ołtarza, mówiący: Tak, Panie, Boże Wszechmogący! Prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy.