« Apok 18:11 Apokalipsa Jana 18:12 Apok 18:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Towaru złota, i śrebra, i kamienia drogiego, ani perły, i kmentu, i purpury, i jedwabiu, i karmezynu, i wszelkiego drzewa thyina, wszelkiego naczynia z słoniowej kości, i wszelkiego sprzętu z drzewa drogiego, i miedzi, i żelaza, i marmuru.
2.WUJEK.1923Towaru złota i śrebra i kamienia drogiego i pereł i bisioru i szarłatu i jedwabiu i karmazynu i wszelkiego drzewa Thyjnowego i wszelkiego naczynia słoniowego i wszelkiego naczynia z kamienia kosztownego i z miedzi i z żelaza i z marmuru,
3.RAKOW.NTTowaru złota, i srebra, i kamienia drogiego, i pereł, i lnu cienkiego, i szarłatu i jedwabiu, i karmazynu, i wszelkiego drzewa Thyinowego, i wszelkiego naczynia słoniowego, i wszelkiego naczynia z drzewa nakosztowniejszego, i z miedzi, i z żelaza, i z marmóru,
4.GDAŃSKA.1881Towaru złota i srebra, i kamienia drogiego, i pereł, i lnu cienkiego, i purpury, i jedwabiu, i szarłatu, i wszelkiego drzewa tyinowego, i wszelkiego naczynia słoniowego, i wszelkiego naczynia z drzewa najkosztowniejszego, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru,
5.GDAŃSKA.2017Towaru złota, srebra, drogich kamieni, pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego, wszelkich przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z najkosztowniejszego drewna, brązu, żelaza i marmuru;
6.JACZEWSKInikt nie zechce ani ich złota, ani srebra, ani drogiego kamienia, ani perły, ani bisioru, ani jedwabiu, ani karmazynu, ani drzewa tyinowego, ani żadnych wyrobów z kości słoniowej, ani żadnych sprzętów z drogich kamieni, ani z bronzu, ani z żelaza, ani z marmuru.
7.APOKALYPSIS.1905towaru złota i srebra, i kamienia drogiego i pereł, i lnu cienkiego i purpury, i jedwabiu i szkarłatu, i wszelkiego drzewa tyinowego, i wszelkiego wyrobu z kości słoniowej, i wszelkich statków z drzewa najkosztowniejszego i z miedzi i z żelaza i z marmuru,
8.MARIAWICIani towarów złotych, ani srebrnych, ani kamieni drogich, ani pereł, ani bisioru, ani purpury, ani jedwabiu, ani szkarłatu, ani żadnego drzewa thyinowego, ani żadnych wyrobów z kości słoniowej, ani żadnych wyrobów z drogich kamieni, z miedzi, z żelaza, z marmuru,
9.DĄBR.WUL.1973towaru złota i srebra, drogich kamieni, pereł i bisioru, purpury, jedwabiu i karmazynu, wszelkiego drzewa tujowego i naczyń z kości słoniowej, wszelkich sprzętów z drogich kamieni, z brązu, z żelaza, z marmuru i cynamonu,
10.DĄBR.GR.1961towaru złota, i srebra, drogich kamieni, pereł i bisioru, purpury, jedwabiu i karmazynu, różnego drzewa tujowego, rozmaitych naczyń z kości słoniowej, wszelkiego sprzętu z drogocennego drewna, z brązu, z żelaza i z marmuru, cynamonu,
11.TYSIĄCL.WYD5towaru - złota i srebra, drogich kamieni i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, ze spiżu, z żelaza, z marmuru,
12.BRYTYJKATowaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru,
13.POZNAŃSKAtowaru: złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wielkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru;
14.WARSZ.PRASKAtowarów ze złota i ze srebra, z drogich kamieni i pereł, z bisioru i purpury, z jedwabiu i szkarłatu, z różnorakiego drewna tujowego; naczyń z kości słoniowej, różnych przedmiotów z drewna drogocennego, ze spiżu, z żelaza i marmuru;
15.KALETATowaru złota i srebra, i kamienia drogiego, i pereł, i lnu_cienkiego, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i wszelkiego drzewa tyinowego, i wszelkiego naczynia słoniowego, i wszelkiego naczynia z drzewa najkosztowniejszego, i miedzi, i żelaza,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ładunku złota, srebra, drogiego kamienia, pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu, wszelkiego drzewa cytrusowego, wszelkiego sprzętu z kości słoniowej, wszelkiego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, miedzi, stali oraz marmuru.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITzłota, srebra, drogich kamieni, pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu, drzewa tujowego, kości słoniowej, sprzętów z najdroższego drewna, z miedzi, żelaza i marmuru;
18.TOR.PRZ.Towaru ze złota i srebra, i drogiego kamienia, i pereł, i cienkiego lnu, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i z wszelkiego drzewa tujowego, i wszelkiego naczynia z kości słoniowej, i z wszelkiego najdroższego drzewa, i miedzi, i żelaza, i marmuru,