« Apok 18:15 Apokalipsa Jana 18:16 Apok 18:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówiąc: Bieda, bieda, miasto wielkie przyobleczone kmentem, i szarłatem, i karmezynem, i pozłocone było złotem, i kamieniem drogim, i perłami. Iż za jednę godzinę spustoszone takowe bogactwo.
2.WUJEK.1923A mówiąc: Biada, biada, miasto ono wielkie, które było obleczone w bisiór i w szkarłat i w karmazyn i było uzłocone złotem i kamieniem drogim i perłami,
3.RAKOW.NTA mówiący: Biada, biada, miasto ono wielkie, które było przyodziane cienkim lnem, i szarłatem i karmazynem, i uzłocone złotem, i kamieniem drogim, i perłami;
4.GDAŃSKA.1881A mówiąc: Biada, biada, miasto ono wielkie, które było obleczone w bisior, i w purpurę, i w szarłat, i uzłocone złotem, i kamieniem drogim, i perłami; gdyż w jednej godzinie zginęło tak wielkie bogactwo.
5.GDAŃSKA.2017Biada, biada tobie, wielkie miasto, ubrane w bisior, purpurę i szkarłat, przyozdobione złotem, drogimi kamieniami i perłami;
6.JACZEWSKIi mówić będą: Biada ci, biada ci, nieszczęśliwe miasto! Wielkiem byłoś, stroiłoś się w bisior, purpurę i karmazyn, nosiłoś ozdoby ze złota, drogich kamieni i pereł;
7.APOKALYPSIS.1905„Biada, biada, miasto owe wielkie, przyodziane w len cienki i purpurę i szkarłat, i ozłocone złotem i kamieniem drogim i perłami:
8.MARIAWICIi mówiąc: Biada, biada, miasto ono tak wielkie, które się obłóczyło w bisior, i w purpurę, i w karmazyn, i było ozłocone złotem i kamieniami kosztownymi i perłami, że oto jednej godziny spustoszone zostały tak wielkie bogactwa.
9.DĄBR.WUL.1973Biada, biada. O, miasto wielkie, które się przyoblekało w bisior, w purpurę i w karmazyn, a przyozdobione było w złoto, w drogie kamienie i perły,
10.DĄBR.GR.1961Biada, biada! O miasto potężne, któreś się przyoblekało w bisior, w purpurę i w karmazyn, a zdobiło cię złoto, drogie kamienie i perły;
11.TYSIĄCL.WYD5Biada, biada, wielka stolico, przyobleczona w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły,
12.BRYTYJKATymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły;
13.POZNAŃSKABiada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły,
14.WARSZ.PRASKABiada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, ozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami.
15.KALETAMówiąc: Biada, biada, miasto, mieszkające [w] bisiorze i purpurze, i szkarłacie, i uzłocone złotem, i kamieniem drogim, i perłami; gdyż jednej godziny spustoszało tak_wielkie bogactwo.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz mówiąc: Biada, biada wielkiemu miastu, odzianemu bisiorem, purpurą i szkarłatem; wyzłoconemu złotem, drogim kamieniem oraz perłami; ponieważ w jednej godzinie zostało zniszczone tak wielkie bogactwo.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITmówili: Biada! Biada ci, wielkie miasto, ubrane w bisior, purpurę i szkarłat, zdobne w złoto, klejnoty i perły!
18.TOR.PRZ.2023I mówiąc: Biada, biada, ci miasto wielkie, które jesteś okryte w cienki len i purpurę, i szkarłat, i przyozdobione w złocie i drogimi kamieniami, i perłami, gdyż w jednej godzinie po tak wielkim bogactwie została pustka.