« Apok 18:18 Apokalipsa Jana 18:19 Apok 18:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I sypali proch na głowy swe, i krzyczeli płacząc i żałując, a mówiąc: Bieda, bieda miasto wielkie, wktórem zbogacili się wszytcy mający okręty na morzu zkosztów jego, iż jednej godziny spustoszało.
2.WUJEK.1923I sypali proch na głowy swe, a płacząc i żałując wołali, mówiąc: Biada, biada, miasto ono wielkie, w którem się zbogacili wszyscy, którzy mieli okręty na morzu, z płacy jego; iż jednéj godziny spustoszało.
3.RAKOW.NTA miotali proch na głowy swe, i krzyczeli płacząc, i żałując a mówiąc: Biada, biada, miasto ono wielkie, w którym zbogacieli wszyscy mający okręty na morzu z kosztu jego, iż jednej godziny spustoszało!
4.GDAŃSKA.1881A sypali proch na głowy swoje i wołali, płacząc i smucąc się, i mówiąc: Biada, biada, miasto ono wielkie, w którem zbogatnieli wszyscy, którzy mieli okręty na morzu z dostatków jego, iż jednej godziny spustoszało!
5.GDAŃSKA.2017I sypali proch na swoje głowy, i wołali, płacząc i lamentując: Biada, biada tobie, wielkie miasto, w którym, dzięki jego dostatkowi, wzbogacili się wszyscy, którzy mieli statki na morzu, bo w jednej godzinie zostało spustoszone.
6.JACZEWSKII posypią swe głowy popiołem, i głośno płacząc i łkając wołać będą: Biada ci, miasto wielkie, którego skarbami bogacili się wszyscy, którzy mieli statki na morzach: a oto ty teraz tak nagle spustoszeniu ulegasz!
7.APOKALYPSIS.1905I sypali proch na głowy swoje i wołali, płacząc i smucąc się i mówiąc: „Biada, biada, miasto owe wielkie, w którem zbogacili się wszyscy, mający okręta na morzu, z zapłaty jego: że jednej godziny zostało spustoszonem”.
8.MARIAWICII posypywali prochem głowy swoje i wołali, płacząc i lamentując, i mówiąc: Biada, biada, że miasto ono tak wielkie, którego skarbami wzbogacili się wszyscy, którzy mieli okręty na morzu, jednej godziny spustoszało.
9.DĄBR.WUL.1973Któreż podobne miasto temu wielkiemu? I sypali sobie proch na głowy, i wołali płacząc i narzekając: Biada, biada. Miasto ono wielkie, w którym bogacili się wszyscy, i którzy mieli okręty na morzu z majętności jego, że też jednej godziny spustoszało.
10.DĄBR.GR.1961Gdzież jest miasto podobne temu? I sypali sobie proch na głowy i wołali płacząc i bolejąc: Biada, biada! Miasto ono potężne, w którym wzbogacili się dzięki jego wspaniałości wszyscy, którzy mają okręty na morzu – że też jednej godziny spustoszało!
11.TYSIĄCL.WYD5I sypali proch sobie na głowy, i wołali, płacząc i żaląc się takimi słowami: Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie.
12.BRYTYJKAI sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało!
13.POZNAŃSKAI sypali sobie proch na głowy, i opłakując ją z żalem, wołali: "Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie".
14.WARSZ.PRASKAI rzucali sobie pył ziemi na głowę, krzyczeli, płakali i lamentowali: Biada, biada, bo oto znikła w jednej godzinie wielka stolica, w której, dzięki jej bogactwu, zgromadzili wielkie majętności ci wszyscy, którzy mają okręty na morzu.
15.KALETAA sypali proch na głowy swoje i wołali, płacząc i smucąc_się, mówiąc: Biada, miasto wielkie, w którym wzbogacili_się wszyscy, [którzy] mieli okręty na morzu z dostatków jego, iż jednej godziny spustoszało!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I rzucili proch na swoje głowy oraz krzyczeli płacząc, smucąc się i mówiąc: Biada, biada wielkiej ojczyźnie, w której dzięki jej bogactwom stali się zamożni wszyscy, co mają statki na morzu; ponieważ w jednej godzinie została spustoszona.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem rzucali proch na swoje głowy. Krzyczeli przy tym z płaczem i rozpaczą: Biada! Biada ci, wielkie miasto, w którym - na cennym towarze - wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów pełnomorskich! Bo w jednej godzinie zostało spustoszone!
18.TOR.PRZ.I rzucali proch na swoje głowy, i wołali, płacząc i smucąc się, mówiąc: Biada, biada, ci miasto wielkie, w którym wzbogacili się wszyscy z jego dostatku, mający okręty na morzu, gdyż w jednej godzinie zostało spustoszone.