« Apok 18:1 Apokalipsa Jana 18:2 Apok 18:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I krzyknął wsile mówiąc: Upadła, upadła Babilonia wielka, i zstała się mieszkaniem czartów, i strażą wszelkiego ducha nieczystego, i strażą wszelkiego ptaka nieczystego i mierzionego.
2.WUJEK.1923I zakrzyknął w mocy, mówiąc: Upadła, upadła Babilonia wielka i stała się mieszkaniem czartów i strażą wszego ducha nieczystego i strażą wszelkiego ptastwa nieczystego i przemierzłego;
3.RAKOW.NTI zakrzyknął z mocy, głosem wielkim, mówiąc: Upadła upadła Babilonia ona wielka, i sstała się mieszkaniem czartów, i ciemnicą wszelkiego ptaka nieczystego i przemierzłego.
4.GDAŃSKA.1881I zawołał potężnie głosem wielkim, mówiąc: Upadł, upadł Babilon on wielki i stał się przybytkiem czartów i mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego, i mieszkaniem wszelkiego ptastwa nieczystego i przemierzłego.
5.GDAŃSKA.2017I zawołał potężnie donośnym głosem: Upadł, upadł wielki Babilon, metropolia. Stała się mieszkaniem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego.
6.JACZEWSKIAnioł ten wielkim głosem wołał: "Upadł, upadł wielki Babilon, stał się on pustynią, i przytułkiem duchów nieczystych i schronieniem zwierząt i ptactwa dzikiego.
7.APOKALYPSIS.1905I zawołał w mocy głosem wielkim, mówiąc: „Upadła, upadła Babilonija owa wielka i stała się mieszkaniem djabłów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego;
8.MARIAWICII zakrzyknął z mocą głosem wielkim: Upadła, upadła Babilonia wielka i stała się mieszkaniem czartów, i strażą wszelkiego ducha nieczystego, i strażą wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego:
9.DĄBR.WUL.1973I zawołał potężnie, mówiąc: Upadła, upadła wielka Babilonia i stała się mieszkaniem czartów, strażą wszelkiego ducha nieczystego i strażą wszelkiego ptactwa nieczystego i budzącego odrazę.
10.DĄBR.GR.1961I zawołał głosem potężnym mówiąc: Upadła, upadła wielka Babilonia i stała się mieszkaniem czartów i miejscem spotkania wszystkich duchów nieczystych i wszelkiego ptactwa nieczystego, budzącego odrazę.
11.TYSIĄCL.WYD5I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon, wielka stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,
12.BRYTYJKAI zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.
13.POZNAŃSKAI zawołał potężnym głosem: "Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,
14.WARSZ.PRASKAI wołał głosem potężnym: Upadł, upadł Babilon – stolica. Stała się siedzibą demonów, schronieniem dla wszystkich duchów nieczystych, kryjówką dla wszystkiego ptactwa nieczystego i budzącego odrazę.
15.KALETAI zawołał mocnym głosem, mówiąc: Upadł Babilon wielki i stał_się przybytkiem demonów i więzieniem wszelkiego ducha nieczystego, i więzieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zawołał też za pomocą potężnego oraz wielkiego głosu, mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon i stał się mieszkaniem demonów; więzieniem wszelkiego nieczystego ducha; więzieniem wszelkiego ptaka nieczystego i będącego znienawidzonym.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZawołał potężnym głosem: Upadł! Upadł Wielki Babilon! Stał się siedzibą demonów, kryjówką wszelkiego nieczystego ducha, wszelkiego nieczystego ptactwa oraz wszelkiego nieczystego i ohydnego zwierzęcia.
18.TOR.PRZ.2023I zawołał w mocy swojego potężnego głosu, mówiąc: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się mieszkaniem demonów i więzieniem wszelkiego nieczystego ducha, i więzieniem wszelkiego nieczystego i wstrętnego ptactwa,