« Apok 18:21 Apokalipsa Jana 18:22 Apok 18:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A głos gędców, i śpiewaków, i piszczków, i trębaczów, już w tobie nie będzie usłyszan; i wszelki rzemieśnik wszelkiego rzemiosła już się nie znajdzie wtobie; i głos żarnowy już się nie usłyszy wtobie.
2.WUJEK.1923I głosu cytrzystów i śpiewaków, i na piszczałce grających i na trąbie, daléj w tobie słyszan nie będzie, i wszelki rzemieślnik wszelkiego rzemiosła nie znajdzie się więcéj w tobie, i głos młyna nie będzie daléj słyszan w tobie.
3.RAKOW.NTI głos cytrystów i śpiewaków, i piszczków, i trębaczów dalej w tobie słyszan nie będzie; i wszelki rzemięśnik wszelkiego rzemięsła nie znajdzie się więcej w tobie; i głos młyna nie będzie więcej słyszan w tobie;
4.GDAŃSKA.1881I głos cytrystów, i śpiewaków, i piszczków, i trębaczy więcej w tobie słyszany nie będzie, i żaden rzemieślnik wszelkiego rzemiosła nie znajdzie się więcej w tobie, i grzmot młyna nie będzie więcej słyszany w tobie;
5.GDAŃSKA.2017I głosu harfiarzy, śpiewaków, flecistów i trębaczy nie będzie już słychać w tobie, i żaden rzemieślnik jakiegokolwiek rzemiosła już się nie znajdzie w tobie, i odgłosu kamienia młyńskiego już się w tobie nie usłyszy.
6.JACZEWSKIW tem mieście nie będzie już słyszany głos ani cytry, ani innego instrumentu, ani fletu, ani trąby, nie znajdzie się w nim ani rzemieślnik, ani żaden artysta, i głos młyna więcej tu już słyszeć się nie da.
7.APOKALYPSIS.1905I głos cytrzystów i śpiewaków i grających na piszczałkach nie będzie słyszanym w tobie więcej, i żaden rzemieślnik żadnego rzemiosła nie znajdzie się u ciebie więcej, i głos młyna nie będzie więcej słyszanym u ciebie,
8.MARIAWICII głos cytrzystów i śpiewaków, i na flecie grających i na trąbie już więcej w tobie słyszany nie będzie; i nie znajdzie się w tobie żaden mistrz jakiegokolwiekbądź rzemiosła, i głos młyna nie będzie więcej słyszany w tobie,
9.DĄBR.WUL.1973I nie rozlegnie się w tobie więcej ton cytr, fletów i trąb, wydobywany z nich przez grających cytrzystów i muzyków. Nie znajdzie się w tobie więcej żaden mistrz rzemiosła, nie usłyszą w tobie więcej głosu młyńskiego kamienia,
10.DĄBR.GR.1961I nie rozlegnie się w tobie więcej ton cytrzystów i muzyków, grających na flecie i trąbie; nie znajdzie się w tobie więcej żaden mistrz rzemiosła; nie usłyszą w tobie więcej głosu młyńskiego kamienia;
11.TYSIĄCL.WYD5I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie odnajdą. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać.
12.BRYTYJKAI już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna;
13.POZNAŃSKAGłosu harfiarzy, śpiewaków, fletonistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I już nie znajdzie się w tobie żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać.
14.WARSZ.PRASKANie będzie już w tobie rozbrzmiewał głos harfiarzy, śpiewaków, fletnistów i trębaczy, nie będzie u ciebie żadnego rzemieślnika i nikt już nie posłyszy u ciebie terkotu żaren.
15.KALETAGłos cytrzystów i śpiewaków, i fletnistów, i trębaczy nie będzie_słyszany w tobie więcej, i żaden rzemieślnik nie znajdzie_się w tobie więcej,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie będzie już słyszany w tobie głos grających na kitarach, śpiewaków, flecistów i trębaczy; nie zostanie już w tobie znaleziony żaden artysta wszelkiego rzemiosła i nie będzie już w tobie usłyszany łoskot młyna.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zabrzmi w tobie więcej głos harfiarzy ni muzyków, flecistów ni trębaczy. Nie znajdą rzemieślnika w jakimkolwiek zawodzie. Ucichnie na zawsze odgłos pracy młyna
18.TOR.PRZ.2023I głos cytrzystów i śpiewaków, i flecistów, i trębaczy nie będzie już w tobie słyszany, i żaden rzemieślnik jakiegokolwiek rzemiosła więcej nie znajdzie się w tobie, i odgłos tarcia kamienia młyńskiego już w tobie nigdy nie będzie słyszany,