« Apok 18:3 Apokalipsa Jana 18:4 Apok 18:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I usłyszałem iny głos z nieba mówiący: Wynidźcie zniej ludu mój abyś niebył uczęstnikiem grzechów jej, abyście nie wzięli zjej kaźni.
2.WUJEK.1923I słyszałem drugi głos z nieba mówiący: Wynidźcie z niéj, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jéj, a żebyście nie odnieśli plagi jéj.
3.RAKOW.NTI słyszałem drugi głos z nieba, mówiący: Wynidźcie z niej ludu mój! abyście nie byli ucześnikami grzechów jej, a iżbyście nie wzięli z plag jej.
4.GDAŃSKA.1881I słyszałem inszy głos z nieba mówiący: Wynijdźcie z niego, ludu mój! abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego.
5.GDAŃSKA.2017I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi.
6.JACZEWSKII usłyszałem inny głos z nieba mówiący: - "Ludu mój, wynijdź z tego miasta, byś nie brał udziału w jego zbrodniach i byś kar jego na siebie nie ściągnął.
7.APOKALYPSIS.1905I słyszałem inny głos z nieba, mówiący: „Wyjdźcie z niej, ludu mój, ażebyście nie byli współuczestnikami grzechów jej i żebyście nie otrzymali z plag jej;
8.MARIAWICII słyszałem drugi głos z nieba, mówiący: Wynijdźcie z niej, ludu mój, żebyście nie byli uczestnikami grzechów jej i żebyście nie otrzymali plag jej;
9.DĄBR.WUL.1973I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wynijdź z niej, ludu mój, abyś nie był uczestnikiem grzechów jej i plag jej nie cierpiał.
10.DĄBR.GR.1961I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: Wyjdź z niej, ludu mój, abyś nie miał udziału w jej grzechach i plag jej nie cierpiał.
11.TYSIĄCL.WYD5I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: Ludu mój, uchodź z niej; byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie podlegli:
12.BRYTYJKAI usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,
13.POZNAŃSKAI usłyszałem inny głos z nieba mówiący: "Wychodź z niej, mój ludu, byście nie uczestniczyli w jej grzechach, aby was nie dotknęły jej plagi,
14.WARSZ.PRASKAWtedy usłyszałem inny głos wołający z nieba: Ludu mój, opuść tę [Nierządnicę], byś nie miał udziału w jej grzechach i nie musiał być dotknięty żadną z tych plag, które ją czekają.
15.KALETAI słyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie, ludu mój, z niego! abyście nie byli_uczestnikami grzechów jego, a z plag jego żebyście nie wzięli.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Usłyszałem i inny głos z Nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jej win i abyście nie wzięli z jej ciosów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie usłyszałem inny głos z nieba. Wzywał on: Wyjdźcie z niego, mój ludu! Niech nie spadną na was skutki jego grzechów ani ciosy jego klęsk.
18.TOR.PRZ.2023I słyszałem inny głos, mówiący z nieba: Wyjdźcie z niego, mój ludu, abyście nie byli współuczestnikami jego grzechów, i abyście nie otrzymali z jego plag.