« Apok 18:4 Apokalipsa Jana 18:5 Apok 18:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż rozciekły się grzechy jej aż do nieba, i spomniał Bóg niesprawiedliwości jej.
2.WUJEK.1923Albowiem grzechy jéj przyszły aż do nieba, i wspomniał Pan na nieprawości jéj.
3.RAKOW.NTAbowiem weszły grzechy jej jedny za drugimi aż do nieba, i wspomniał Bóg na ukrzywdzenia jej.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem dosięgły grzechy jego aż do nieba i wspomniał Bóg na nieprawości jego.
5.GDAŃSKA.2017Jej grzechy bowiem dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości.
6.JACZEWSKIGrzechy tego miasta aż w niebie słyszeć się dały; Pan zwrócił na nie uwagę swoją.
7.APOKALYPSIS.1905bo towarzyszyły jej grzechy aż do nieba, i wspomniał Bóg nieprawości jej.
8.MARIAWICIalbowiem grzechy jej przyszły aż do nieba: i wspomniał Pan na nieprawości jej.
9.DĄBR.WUL.1973Bo grzechy jej dotarły aż do nieba i wspomniał Pan na nieprawości jej.
10.DĄBR.GR.1961Bo stos jej grzechów wzniósł się aż do samego nieba i wspomniał Bóg na nieprawości jej.
11.TYSIĄCL.WYD5bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
12.BRYTYJKAGdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.
13.POZNAŃSKAbo grzechy jej dosięgły nieba, i wspominał Bóg o jej zbrodniach.
14.WARSZ.PRASKAJej grzechy narosły bowiem aż do nieba i nie zapomniał Bóg o jej występkach.
15.KALETAAlbowiem dosięgły jego grzechy aż_do nieba i wspomniał Bóg nieprawości jego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jej winy zostały spojone aż do Nieba, a Bóg przypomniał jej czyny niesprawiedliwości.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo stos jego grzechów sięgnął nieba i Bóg się zajął sprawą jego nieprawości.
18.TOR.PRZ.2023Albowiem jego grzechy sięgnęły aż do nieba, i wspomniał Bóg na jego niesprawiedliwe czyny.