« Apok 19:10 Apokalipsa Jana 19:11 Apok 19:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem niebo otworzone; a oto koń biały, a siedzącego na niem zwano wierny i prawdziwy, a wsprawiedliwości sądzi i walczy.
2.WUJEK.1923I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały: a który siedział na nim, zwano go Wiernym i Prawdziwym, a sądzi z sprawiedliwością i walczy.
3.RAKOW.NTI widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a siędzącego na nim zową wiernym i prawdziwym, a w sprawiedliwości sądzi i wojuje.
4.GDAŃSKA.1881I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a tego, który siedział na nim, zwano Wiernym i Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i walczy.
5.GDAŃSKA.2017Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy.
6.JACZEWSKII ujrzałem niebo otwarte: a oto koń biały i jeździec na nim, a ten zwał się Wiernym i Prawdziwym: On sprawiedliwie sądzi i walczy.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem niebo otworzone, i oto koń biały, i wsiadający na niego, zwany wiernym i prawdziwym, i sprawiedliwością sądzi i wojuje;
8.MARIAWICII widziałem Niebo otworzone: a oto koń biały, a Tego, Który na nim siedział, zwano Wiernym i Prawdziwym; i sądzi ze sprawiedliwością i walczy.
9.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem niebo otwarte, a oto (zjawił się) koń biały, a siedzący na nim jeździec, walczący i sądzący sprawiedliwie, zwany był Wiernym i Prawdziwym.
10.DĄBR.GR.1961I ujrzałem niebo otwarte, a oto (zjawił się) koń biały, a nim jeździec, zwany Wiernym i Prawdziwym, który według sprawiedliwości wydaje wyroki i walkę toczy.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy.
12.BRYTYJKAI widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.
13.POZNAŃSKAPotem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy.
14.WARSZ.PRASKAA potem ujrzałem niebo otwarte i [wewnątrz] białego konia. Jeździec zasiadający na tym koniu nazywa się „Wierny” i „Sprawiedliwy”. Sądzi On sprawiedliwie i walczy.
15.KALETAI widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a [tego, który] siedział na nim, Wiernym zwano i Prawdziwym, a w sprawiedliwości sądzi i walczy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem także otwarte Niebo i oto biały koń; a Ten, co na nim siedział zwany jest Wiernym i Godnym Zaufania; sądzi oraz walczy w sprawiedliwości.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZobaczyłem otwarte niebo. Stał tam biały koń. Siedział na nim Ten, którego imię brzmi Wierny i Prawdziwy - bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.
18.TOR.PRZ.2023I widziałem otwarte niebo, a oto biały koń; a Ten, który na nim siedzi, nazywa się Wierny i Prawdziwy, i w sprawiedliwości sądzi i walczy.