« Apok 21:14 Apokalipsa Jana 21:15 Apok 21:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (on) co zemną mówił miał trzcinę złotą, aby zmierzył miasto, i brony jego, i mur jego.
2.WUJEK.1923A co mówił zemną, miał miarę trzcinianą, złotą, aby mierzył miasto i bramy jego i mur.
3.RAKOW.NTA on który mówił ze mną, miał trzcinę złotą, aby mierzył miasto, i brany jego, i mur jego.
4.GDAŃSKA.1881A ten, co mówił ze mną, miał trzcinę złotą, a zmierzył miasto i bramy jego, i mur jego.
5.GDAŃSKA.2017A ten, który rozmawiał ze mną, miał złotą trzcinę, aby zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur.
6.JACZEWSKIAnioł, który ze mną mówił, miał miarę ze złotej trzciny i takową wymierzał miasto, jego bramy i mur.
7.APOKALYPSIS.1905A ten, który rozmawiał ze mną, miał miarę złotą, ażeby zmierzył miasto i bramy jego i mur jego.
8.MARIAWICIA ten, który ze mną mówił, miał trzcinę złotą, aby zmierzył Miasto i jego bramy, i mur.
9.DĄBR.WUL.1973A ten, który mówił ze mną, miał miarę, trzcinę złotą, aby zmierzyć miasto, bramy jego i mur.
10.DĄBR.GR.1961A ten, który mówił ze mną, miał miarę, trzcinę złotą, aby zmierzyć miasto, bramy jego i mur.
11.TYSIĄCL.WYD5A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę mierniczą, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur.
12.BRYTYJKAA ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur.
13.POZNAŃSKAA ten, który mówił ze mną, trzymał miarę - złotą trzcinę, aby nią zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur.
14.WARSZ.PRASKAAnioł zaś, który do mnie mówił, miał trzcinę złotą jako miarę, by zmierzyć Miasto, jego bramy i jego mur.
15.KALETAA [ten, co] mówił ze mną, miał miarę, trzcinę złotą, aby zmierzył miasto i bramy jego, i mur jego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ten, co ze mną mówił, miał złoty pręt mierniczy, by zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, który ze mną rozmawiał, miał ze sobą miarę. Była to złota trzcina, którą miał zmierzyć miasto, jego bramy i mur.
18.TOR.PRZ.A ten, który rozmawiał ze mną, miał złotą trzcinę, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mury.