« Apok 5:14 Apokalipsa Jana 6:1 Apok 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Widziałem, gdy otwor[z]ył baranek jednę pieczęć; i usłyszałem jedno zwierzę ze czworga mówiące, jako głosem gromowym: Przyjdzi, a oglądaj.
2.WUJEK.1923I widziałem, że otworzył Baranek jedną z siedmi pieczęci, i słyszałem jedno ze czterech zwierząt mówiące, jakby głos gromu: Chódź, a patrzaj!
3.RAKOW.NTI widziałem gdy otworzył baranek jednę z pieczęci, i słyszałem jedno ze czterech źwierząt, mówiące jakoby głos gromu: Chodź a patrzaj!
4.GDAŃSKA.1881I widziałem, gdy otworzył Baranek jedną z onych pieczęci, i słyszałem jedno ze czterech zwierząt mówiące, jako głos gromu: Chodź, a patrzaj!
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem, gdy Baranek otworzył pierwszą z pieczęci, i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń mówiące jakby głosem gromu: Chodź i zobacz.
6.JACZEWSKII widziałem, że Baranek rozerwał jedną z siedmiu pieczęci, a jedno z czworga zwierząt zawołało na mnie jakoby głosem gromu: Zbliż się tu i patrz.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem, gdy otworzył baranek jedną z pieczęci, i słyszałem jak jedno z czterech zwierząt mówiło, jako głos grzmotu: „Chodź a patrzaj”.
8.MARIAWICII widziałem, że otworzył Baranek jedną z siedmiu pieczęci, i usłyszałem jedno z czterech zwierząt mówiące jakoby głosem gromu: Chodź i patrz.
9.DĄBR.WUL.1973I patrzałem, jak otworzył Baranek jedną z siedmiu pieczęci, i usłyszałem, jak jedna z czterech żywych istot mówiła jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz!
10.DĄBR.GR.1961I widziałem, jak Baranek otworzył jedną z siedmiu pieczęci, i usłyszałem, jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przybywaj!
11.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwszą z czterech Istot żyjących, gdy mówiła jakby głosem gromu: Przyjdź!
12.BRYTYJKAI widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź!
13.POZNAŃSKAI ujrzałem: Gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby hukiem gromu: "Przyjdź!"
14.WARSZ.PRASKAPotem zobaczyłem, jak Baranek otwierał pierwszą spośród siedmiu pieczęci, i usłyszałem, jak pierwsze z czterech Zwierząt odezwało się jakby głosem gromu: Przyjdź!
15.KALETAI widziałem, gdy otworzył Baranek jedną z siedmiu, i słyszałem jedno z czterech zwierząt mówiące jako głos gromu: Chodź, a patrz!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Baranek otworzył pierwszą z pieczęci, ujrzałem i usłyszałem jedną z czterech żywych istot, która mówiła jak głos grzmotu: Przybądź i uważaj!
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zobaczyłem, jak Baranek otwiera pierwszą z siedmiu pieczęci. Usłyszałem pierwszą z czterech istot: Przyjdź! - wezwała niczym głosem grzmotu.
18.TOR.PRZ.2023I zobaczyłem, gdy Baranek otworzył jedną z pieczęci, i usłyszałem jedno z czterech stworzeń, mówiące jakby głosem gromu: Chodź i patrz.