« Apok 6:5 Apokalipsa Jana 6:6 Apok 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Usłyszałem głos zpośrzodku czworga zwierząt mówiący: Obrok pszenice za denarz, a trzy obroki jęczmięnia za denarz, a wina i oliwy nie szkodź.
2.WUJEK.1923I słyszałem jakoby głos w pośrodku czworga zwierząt mówiących: Miarka pszenicy za grosz a trzy miarki jęczmienia za grosz, a nie szkódź oliwie i winu.
3.RAKOW.NTI słyszałem głos w pojśrzodku czworga źwierząt mówiący: Miarka pszenice za grosz, a trzy miarki jęczmienia za grosz; a oliwy i wina nie szkodź.
4.GDAŃSKA.1881I słyszałem głos z pośrodku onych czworga zwierząt mówiący: Miarka pszenicy za grosz, a trzy miarki jęczmienia za grosz; a nie szkodź oliwie i winu.
5.GDAŃSKA.2017I usłyszałem głos pośród czterech stworzeń mówiący: Miara pszenicy za grosz i trzy miary jęczmienia za grosz. A nie krzywdź oliwy i wina.
6.JACZEWSKIi słyszałem z pośrodka czworga zwierząt mówiący głos: Dwa funty pszenicy za denar i trzy funty jęczmienia za denar, a wina i oliwy nie tykaj.
7.APOKALYPSIS.1905I słyszałem głos z pośród czterech zwierząt mówiący: „Miarka pszenicy po denarze, i trzy miarki jęczmienia po denarze; a oliwy i wina żebyś nie skosztował”.
8.MARIAWICII słyszałem głos w pośrodku czworga zwierząt, mówiący: Miarka pszenicy za denara, i trzy miarki jęczmienia za denara; a nie szkodź oliwie i winu.
9.DĄBR.WUL.1973I posłyszałem jakby głos w pośrodku czworga żywych istot mówiący: Miara pszenicy za denara i trzy miary jęczmienia za denara — oraz: Nie niszcz oliwek i winnic.
10.DĄBR.GR.1961I posłyszałem jakby głos w pośrodku czterech zwierząt mówiący: Miara pszenicy za denara i trzy miary jęczmienia za denara, a „nie niszcz, oliwek i winnic”.
11.TYSIĄCL.WYD5I usłyszałem jakby głos pośrodku czterech Istot żyjących, gdy mówił: Kwarta pszenicy za denara
12.BRYTYJKAI usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj.
13.POZNAŃSKAI usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: "Miara pszenicy za denara i trzy miary jęczmienia za denara, a nie niszcz oliwy i wina!"
14.WARSZ.PRASKAZ pośrodka zaś czworga Zwierząt jakby głos donośny wołał: Miara pszenicy za denara, trzy miary jęczmienia za denara. A nie wyrządzaj żadnej krzywdy oliwie i winu!
15.KALETAI słyszałem jakoby głos z pośrodku czworga zwierząt mówiący: Miarka pszenicy [za] grosz, a trzy miarki jęczmienia [za] grosz; a oliwie i winu nie szkodź.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w centrum owych żywych istot usłyszałem głos, który mówił: Chojniks zboża za denara oraz trzy chojniksy jęczmienia za denara; a oliwie i winu nie możesz uczynić niesprawiedliwości.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSpośród czterech istot zabrzmiał głos: Litr pszenicy za denara! Trzy litry jęczmienia za denara! Oliwy i wina - nie marnuj!
18.TOR.PRZ.I słyszałem głos pośrodku czterech stworzeń, mówiący: Kwarta pszenicy za denara, i trzy kwarty jęczmienia za denara, a oliwie i winu nie wyrządź szkody.