« Sęd 13:9 Księga Sędziów 13:10 Sęd 13:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Śpieszyła się i biegła do męża swego, i powiedziała mu, mówiąc: Oto mi się ukazał mąż, któregom pierwéj widziała.
2.GDAŃSKA.1881Tedy kwapiąc się ona niewiasta, bieżała, i opowiedziała mężowi swemu, i rzekła mu: Oto mi się ukazał mąż on, który był przyszedł przedtem do mnie.
3.GDAŃSKA.2017Kobieta pobiegła więc szybko i opowiedziała swemu mężowi: Oto ukazał mi się ten mąż, który przyszedł do mnie tamtego dnia.
4.CYLKOWI pospieszyła niewiasta i pobiegła i opowiedziała to mężowi swemu i rzekła: Oto ukazał mi się ów mąż, który zawitał był onego dnia do mnie.
5.KRUSZYŃSKINiewiasta pobiegła czym prędzej i oznajmiła swemu mężowi i rzekła do niego: "Oto objawił mi się mąż, który dnia onego przybył do mnie".
6.TYSIĄCL.WYD5Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością: Oto ukazał mi się ten mąż, który owego dnia przybył do mnie.
7.BRYTYJKAKobieta pobiegła więc szybko i doniosła o tym swemu mężowi, mówiąc do niego: Oto ukazał mi się mąż, który przyszedł do mnie owego dnia.
8.POZNAŃSKAToteż kobieta pobiegła pospiesznie do swego męża, by mu o tym donieść. Powiedziała mu: - Oto znowu ukazał mi się ten mąż, który przyszedł do mnie tamtego dnia.
9.WARSZ.PRASKAPobiegła tedy czym prędzej do swego męża i powiadomiła go, mówiąc: Przyszedł człowiek, który już kiedyś był u mnie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem niewiasta pospieszyła, pobiegła i opowiedziała to swojemu mężowi, mówiąc: Oto ukazał mi się ten mąż, co zawitał do mnie owego dnia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPobiegła więc czym prędzej do niego i doniosła: Jest! Znów mi się ukazał ten mąż, który przyszedł do mnie tamtego dnia!