« Sęd 13:12 Księga Sędziów 13:13 Sęd 13:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Aniół Pański do Manuego: Od wszego, com powiedział żonie twojéj, niech się wstrzyma.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedział Anioł Pański Manuemu: Wszystkiego, com powiedział żonie twojej, niech się strzeże.
3.GDAŃSKA.2017I Anioł PANA odpowiedział Manoachowi: Niech twoja żona wystrzega się wszystkiego, co jej powiedziałem.
4.CYLKOWI rzekł anioł Wiekuistego do Manoacha: Tego wszystkiego com powiedział niewieście niechaj się wystrzega.
5.KRUSZYŃSKIAnioł Boży odpowiedział Manoahowi: "Niewiasta będzie się strzegła tego wszystkiego, o czym jej mówiłem:
6.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Anioł Pański do Manoacha: Niech się twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem.
7.BRYTYJKAAnioł Pański odpowiedział Manoachowi: Niech się kobieta wystrzega wszystkiego tego, o czym jej powiedziałem.
8.POZNAŃSKANa to anioł Jahwe rzekł do Manoacha: - Żona twoja winna się powstrzymywać od wszystkiego, com jej powiedział.
9.WARSZ.PRASKAAnioł Jahwe odpowiedział Manoachowi: Niech twoja żona powstrzyma się od tego, o czym jej wspomniałem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A anioł WIEKUISTEGO powiedział do Manoacha: Niech się wystrzega tego wszystkiego, co powiedziałem niewieście.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUważaj na wszystko, o czym powiedziałem twojej żonie - odpowiedział Anioł PANA -