« Sęd 18:26 Księga Sędziów 18:27 Sęd 18:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A sześćset mężów wzięli kapłana, i cośmy wyżéj powiedzieli, i przyszli do Lais, do ludu spokojnego i bezpiecznego, i porazili je paszczeką miecza i miasto spalili.
2.GDAŃSKA.1881Tedy oni wziąwszy to, co był sprawił Michas, i z kapłanem, którego miał, przyszli do Lais, do ludu próżnującego i bezpiecznego, i wysiekli je ostrzem miecza, a miasto spalili ogniem.
3.GDAŃSKA.2017Oni zaś zabrali to, co wykonał Micheasz, oraz kapłana, którego miał, i przybyli do Lajisz, do ludu spokojnego i bezpiecznego. I pobili go ostrzem miecza, a miasto spalili ogniem.
4.CYLKOWZabrawszy tedy to, co sporządził Micha, oraz kapłana, którego miał przy sobie, napadli na Laisz, na ludzi spokojnych i bezpiecznych, i poranili ich ostrzem miecza; miasto zaś spalili ogniem.
5.KRUSZYŃSKIA ci, zabrawszy to, co wykonał Mikhaja, tudzież kapłana będącego u niego, przybyli do Laisz, do ludu spokojnego i bezpiecznego i pobili ich ostrzem miecza, a miasto ogniem spalili.
6.TYSIĄCL.WYD5Zabrawszy więc to, co sobie sprawił Mika, oraz kapłana, którego namówili, przybyli do Lajisz, do ludu spokojnego i ufnego. Ludność wycięli ostrzem miecza, a miasto zniszczyli ogniem.
7.BRYTYJKATamci zaś zabrali to, co sobie sporządził Micheasz, oraz kapłana, którego miał, i ruszyli na Laisz, na lud beztroski i bezpieczny, i wybili ich ostrzem miecza, miasto zaś spalili,
8.POZNAŃSKAZabrawszy więc ze sobą to, co sporządził Mika, oraz kapłana, który należał do niego, ruszyli przeciw Lajisz, przeciw ludności żyjącej w spokoju i bezpieczeństwie. I wytracili ją mieczem, miasto zaś zniszczyli pożarem.
9.WARSZ.PRASKAW ten sposób zabrali Danici przedmioty kultu, które sobie sporządził Mika, i pozbawili go kapłana, który był u niego na służbie. Szli w kierunku Lajisz, żeby zaatakować ludzi, żyjących tam w spokoju i bezpiecznie. Wszystkich wycięli mieczem, a miasto ich spalili.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy zabrali to, co sporządził Micha oraz kapłana, którego miał przy sobie – napadli na Laisz, na spokojnych i bezpiecznych ludzi, i poranili ich ostrzem miecza; zaś miasto spalili ogniem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDanici zaś zabrali to, co sporządził Micheasz, oraz kapłana, którego sobie wynajął, i ruszyli na Laisz, na lud spokojny, nie przeczuwający niebezpieczeństwa. Tam wybili mieszkańców ostrzem miecza, a ich miasto spalili.