« Sęd 18:28 Księga Sędziów 18:29 Sęd 18:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dawszy miastu imię Dan, wedle imienia ojca swego, którego zrodził Izrael, które przedtem Lais zwano.
2.GDAŃSKA.1881I nazwali imię miasta onego Dan według imienia Dana, ojca swego, który się był urodził Izraelowi; a przedtem imię miasta onego było Lais.
3.GDAŃSKA.2017I nazwali to miasto Dan od imienia swego ojca Dana, który urodził się Izraelowi. A przedtem miasto to nosiło nazwę Lajisz.
4.CYLKOWI nadali miastu temu nazwę Dan, podług imienia Dana, praojca ich, urodzonego Izraelowi; przedtem jednak była nazwa miasta tego Laisz.
5.KRUSZYŃSKIDali temu miastu imię Dan, od imienia Daną ich ojca, urodzonego Izraelowi; lecz pierwotnie nazwa tego miasta była Laisz.
6.TYSIĄCL.WYD5Miasto to nazwali Dan, według imienia Dana, praojca swego, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Lajisz.
7.BRYTYJKAMiastu temu nadali nazwę Dan od imienia ich ojca Dana, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Laisz.
8.POZNAŃSKANadali temu miastu nazwę Dan od imienia praojca ich Dana, który urodził się Izraelowi. Jednakże przedtem nazwa tego miasta brzmiała Lajisz.
9.WARSZ.PRASKANadali mu nazwę Dan; takie imię nosił ich ojciec, który żył w Izraelu. Ale początkowo miasto nazywało się Lajisz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nadali temu miastu nazwę Dan, według imienia Dana, ich praojca, urodzonego Israelowi. Jednak przedtem nazwa owego miasta była Laisz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNadali mu nazwę Dan od imienia swojego praojca Dana, który urodził się Izraelowi. Poprzednio miasto to nosiło nazwę Laisz.