« Rut 1:21 Księga Rut 1:22 Rut 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto przyszła Noemi s Rut Moabską, z swą niewiastą z ziemie swego pątniczstwa a wrociła się do Betlema, gdyż jęczmień pirwy żną.
2.WUJEK.1923Przyszła tedy Noemi z Ruth Moabitką, niewiastką swą, z ziemie gościny swojéj, i wróciła się do Bethlehem, kiedy najprzód jęczmień żęto.
3.GDAŃSKA.1881A tak wróciła się Noemi i Rut Moabitka, synowa jej, z nią; wróciła się z krainy Moabskiej, i przyszły do Betlehem na początku żniwa jęczmiennego.
4.GDAŃSKA.2017Wróciła więc Noemi, a z nią Rut Moabitka, jej synowa, która wróciła z krainy Moabu. A przyszły do Betlejem na początku żniw jęczmienia.
5.CYLKOWTak to wróciła Naemi, a wraz z nią Ruth moabitka, synowa jej, która z krainy Moabu wróciła; wróciły zaś do Bethlehem na początku sprzętu jęczmienia.
6.KRUSZYŃSKII wróciła Naomi wraz z Rut Moabitką, synową swoją z krainy Moabu. Przybyły one do Betlejemu na początku żniw jęczmienia.
7.TYSIĄCL.WYD5Wróciła więc Noemi, a z nią była Rut Moabitka, jej synowa, która przyszła z ziemi Moabu. Przyszły zaś do Betlejem na początku żniw jęczmiennych.
8.BRYTYJKATak powróciła Noemi a wraz z nią Rut Moabitka, jej synowa, z pól moabskich. A przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego.
9.POZNAŃSKATak więc powróciła Noemi, a wraz z nią synowa jej Rut, Moabitka, która również wróciła z ziemi Moab. Przybyły zaś do Betlejem w czasie rozpoczęcia żniw jęczmiennych.
10.WARSZ.PRASKAI tak to powróciła Noemi, a z nią żona jej syna, Moabitka Rut, przybyła z ziemi moabickiej. Przyszły do Betlejem, gdy rozpoczynały się żniwa jęczmienne.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak to Naemi wróciła, a wraz z nią jej synowa, Moabitka Ruth, która przyszła z krainy Moab. A wróciły do Betlechem na początku zbioru jęczmienia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak to Noemi powróciła z Moabu, a wraz z nią jej synowa Rut, Moabitka. Przybyły one do Betlejem na początku żniw jęczmienia, [w połowie marca].
13.TOR.PRZ.Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut Moabitka, jej synowa, ta, która powróciła z pól Moabu. I przyszły one do Betlejem na początku zbiorów jęczmienia.