« 1Sam 5:12 1 Księga Samuela 6:1 1Sam 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Była tedy skrzynia Pańska w ziemi Philistyńskiéj siedm miesięcy.
2.GDAŃSKA.1881I była skrzynia Pańska w ziemi Filistyńskiej przez siedm miesięcy.
3.GDAŃSKA.2017I arka PANA przebywała w ziemi Filistynów przez siedem miesięcy.
4.CYLKOWA gdy tak pozostała arka Wiekuistego na dziedzinie filistyńskiej przez siedem miesięcy.
5.KRUSZYŃSKII pozostała Arka Boża na polu filistyńskim przez siedm miesięcy.
6.TYSIĄCL.WYD5Przez siedem miesięcy Arka Pańska znajdowała się na ziemi filistyńskiej.
7.BRYTYJKASkrzynia Pana była w ziemi Filistyńczyków siedem miesięcy.
8.POZNAŃSKAArka Jahwe przebywała w kraju Filistynów przez siedem miesięcy.
9.WARSZ.PRASKAArka Jahwe pozostawała w kraju Filistynów przez sześć miesięcy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Arka WIEKUISTEGO pozostawała w granicach pelisztyńskich przez siedem miesięcy,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSkrzynia PANA przebywała na polach Filistynów przez siedem miesięcy.