« 1Sam 6:13 1 Księga Samuela 6:14 1Sam 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wóz przyszedł na pole Jozuego Bethsamity i tam stanął. A kamień tam był wielki: i zrąbali drwa wozu i włożyli krowy na nie, całopalenie Panu.
2.GDAŃSKA.1881A gdy wóz przyszedł na pole Jozuego Betsemity, tamże stanął. Tam też był kamień wielki; tedy porąbawszy drwa od onego wozu, ofiarowali one krowy na całopalenie Panu.
3.GDAŃSKA.2017Wóz zaś dotarł na pole Jozuego z Bet-Szemesz i tam się zatrzymał, tam też był wielki kamień. Wtedy porąbali drewno z tego wozu i złożyli PANU krowy na ofiarę całopalną.
4.CYLKOWAle gdy przybył wóz na pole Jozuego Bethszemity, zatrzymał się tam. Leżał tam wielki kamień. I rozrąbali drzewo wozu, krowy zaś złożyli na całopalenie Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKIWóz przybył na pole Jozuego Bethszemity i zatrzymał się. A był tam kamień wielki. Porąbali tedy drzewo z wozu i złożyli te krowy na ofiarę całopalną Bogu.
6.TYSIĄCL.WYD5Wóz dotarł na pole Jozuego z Bet-Szemesz i tam się zatrzymał. Leżał tam wielki kamień. Wóz drewniany porąbano, a krowy złożono Panu na ofiarę całopalną.
7.BRYTYJKAWóz zaś dojechał do pola Jozuego, mieszkańca Bet-Szemesz, i stanął tam w miejscu, gdzie był duży kamień. Wtedy porąbali drewniane części wozu i złożyli krowy na ofiarę całopalną dla Pana.
8.POZNAŃSKAWóz zaś zajechał na pole Jozuego z Bet-Szemesz i tam stanął. [Leżał] tam wielki kamień. Porąbano więc drzewo wozu i ofiarowano krowy na ofiarę całopalną dla Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAWóz z arką dotarł do pola Jozuego z Bet–Szemesz i tam się zatrzymał. Znajdował się w tym miejscu wielki kamień. Porąbano drewniany wóz, ułożono drwa i ofiarowano jako całopalenie na cześć Jahwe [obydwie] krowy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz kiedy wóz przybył na pole Jezusa Bethszemity – tam się zatrzymał. A leżał tam wielki kamień. Więc rozrąbali drzewo wozu, a krowy złożyli WIEKUISTEMU na całopalenie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWóz natomiast dotarł do pola Jozuego z Bet-Szemesz i tam stanął. A na tym miejscu znajdował się akurat ogromny kamień. Porąbali zatem drewniane części wozu, a krowy złożyli w ofierze całopalnej dla PANA.