« 1Sam 6:5 1 Księga Samuela 6:6 1Sam 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czemu ociążacie serca wasze, jako ociążał Egipt i Pharao serce swoje? Aza nie potem jako skarany jest, dopiero wypuścił je, i wyszli?
2.GDAŃSKA.1881A czemuż obciążacie serce wasze, jako obciążali Egipczanie i Farao serce swoje? izaż nie dopiero, gdy dziwne rzeczy nad nimi czynił wypuścili je i wyszli?
3.GDAŃSKA.2017Dlaczego zatwardzacie swoje serca tak, jak Egipcjanie i faraon zatwardzali swoje serca? Czy nie dopiero wtedy, gdy czynił wśród nich cudowne rzeczy, wypuścili ich, aby wyszli?
4.CYLKOWCzemu wam ukrnąbrnić serce wasze, tak jak ukrnąbrnili Egipcjanie i Faraon serce swe? Wszak gdy się rozprawił z nimi, puścili ich i wyszli.
5.KRUSZYŃSKIPocóż macie zatwardzać serca wasze, jako Egipcjanie i faraon zatwardzili serce swoje? Gdy się rozprawił z nimi, czyż nie wypuścili ich, i nie wyszli?
6.TYSIĄCL.WYD5Dlaczego upieracie się w sercach waszych tak, jak upierali się Egipcjanie i faraon? Czy nie pozwolili im odejść dopiero wtedy, gdy ich [Pan] ukarał?
7.BRYTYJKADlaczego znieczulacie wasze serca tak, jak Egipcjanie i faraon znieczulili swoje serca? Czyż nie jest tak, że dopiero gdy się z nimi rozprawił, wypuścili ich, więc ci mogli odejść?
8.POZNAŃSKADlaczegóż mielibyście zatwardzać serce wasze, jak zatwardzili serce Egipcjanie i faraon? Gdy [Bóg] ich przymusił, pozwolono im odejść.
9.WARSZ.PRASKACzemuż serca wasze stały się tak nieczułe jak kiedyś serca Egipcjan i faraona? Czyż w końcu, gdy zesłał na nich tyle ucisków, nie pozwolili wyjść synom Izraela?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu mielibyście uczynić twardym wasze serce, tak jak zatwardzili swe serce Micraimczycy oraz faraon? Przecież kiedy się z nimi rozprawił – puścili ich, po czym wyszli.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zatwardzajcie waszych serc, jak czynili to Egipcjanie i faraon! Czy, podobnie jak oni, chcecie wypuścić ich dopiero wtedy, gdy potraktuje was równie surowo?