« 1Sam 6:6 1 Księga Samuela 6:7 1Sam 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy porwijcie i uczyńcie wóz jeden nowy, a dwie krowy ocielone, na które nie kładziono jarzma, zaprzężcie do woza, a cielęta ich pozawierajcie doma.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz sprawcie wóz nowy jeden, a weźmijcie dwie krowy od cieląt, na których nie postało jarzmo, i zaprzężcie te krowy w wóz, a cielęta ich od nich odwiedźcie do domu.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc przygotujcie nowy wóz, weźcie dwie mleczne krowy, na które nie nałożono jarzma, i zaprzęgnijcie te krowy do wozu, a ich cielęta odprowadźcie od nich do domu.
4.CYLKOWTeraz zatem przyszykujcie a weźcie wóz nowy i dwie krowy młode, na których nie postało jarzmo, a zaprzągniecie krowy do wozu, a każcie odprowadzić jałówki ich do domu.
5.KRUSZYŃSKIA teraz weźcie i zróbcie wóz nowy i dwie krowy młode, na których nie powstało jarzmo, i zaprzążcie je do wozu, cielęta zaś od nich zatrzymajcie w domu.
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc weźcie i przygotujcie nowy wóz i dwie mleczne krowy, które nie miały na sobie jarzma, zaprzęgnijcie krowy do wozów, a cielęta od nich odprowadzicie do obory.
7.BRYTYJKAWeźcie więc teraz i przygotujcie jeden nowy wóz i dwie mleczne krowy, które jeszcze nie miały na sobie jarzma, i zaprzęgnijcie te krowy do wozu, lecz ich cielęta oddzielcie od nich i odprowadźcie do domu.
8.POZNAŃSKAA teraz weźcie i przygotujcie jeden nowy wóz, [weźcie] dwie krowy po ocieleniu, które nie nosiły (na sobie) jarzma; zaprzągnijcie krowy do wozu, a cielęta ich zabierzcie od nich do zagrody.
9.WARSZ.PRASKAWeźcie się zatem do pracy i sporządźcie nowy wóz; sprowadźcie dwie krowy mleczne, ale nie chodzące jeszcze w żadnym jarzmie; zaprzęgnijcie krowy do wozu, a cielęta ich odprowadźcie daleko, do obory.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz się przyszykujcie; weźcie nowy wóz oraz dwie, młode krowy, na których nie spoczęło jarzmo; zaprzęgnijcie krowy do wozu i każcie odprowadzić do domu ich jałówki.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzym prędzej przygotujcie jeden nowy wóz i dwie karmiące krowy, na które jeszcze nie wkładano jarzma. Zaprzęgnijcie te krowy do wozu, lecz ich cielęta odprowadźcie do zagrody.