« Jer 50:13 Księga Jeremiasza 50:14 Jer 50:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gotujcie się na Babilon wokoło wszyscy, którzy łuk ciągniecie: zwojujcie go, nie folgujcie strzałom; bo zgrzeszył Panu.
2.GDAŃSKA.1881Szykujcie wojska przeciw Babilonowi zewsząd wszyscy, co ciągniecie łuk, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał; bo przeciwko Panu zgrzeszył.
3.GDAŃSKA.2017Ustawcie się przeciw Babilonowi w koło. Wszyscy, którzy napinacie łuk, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał, bo zgrzeszył przeciwko PANU.
4.CYLKOWSzykujcie się przeciw Babelowi zewsząd, wszyscy napinający łuk, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał! albowiem przeciw Wiekuistemu zgrzeszył.
5.KRUSZYŃSKIUstawcie się przeciwko Babelowi dookoła wszyscy napinający łuk! Strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał, bo zgrzeszył przeciwko Bogu.
6.TYSIĄCL.WYD1Na Babilon gotujcie się wokoło! wszyscy, co łuk naciągacie! Strzelajcie doń, strzał nie żałujcie, bo przeciw Jahwe zawinił.
7.TYSIĄCL.WYD5Rozstawcie się przeciw Babilonowi dokoła wszyscy, którzy napinacie łuki! Strzelajcie do niego, nie oszczędzajcie strzał, bo zgrzeszył przeciw Panu.
8.BRYTYJKAStańcie do boju wokół Babilonu, wszyscy łucznicy, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał, gdyż zgrzeszył przeciwko Panu!
9.POZNAŃSKAWy wszyscy, co łuk napinacie, zajmujcie stanowiska wokół Babilonu! Strzelajcie weń, nie szczędźcie strzał, bo grzeszył przeciw Jahwe!
10.WARSZ.PRASKAStańcie więc razem do walki przeciw Babilonowi wszyscy, którzy używacie łuków! Naciągajcie łuki, strzał nie oszczędzajcie [bo ciężko przeciw Panu zgrzeszył].
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zewsząd, wszyscy napinający łuk, szykujcie się przeciw Babelowi, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał! Bowiem zawinił wobec WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITStańcie wkoło, naprzeciw Babilonu, wy wszyscy, napinacze łuku! Strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał, gdyż zgrzeszył przeciwko PANU!