« Jer 50:29 Księga Jeremiasza 50:30 Jer 50:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto polęgą młodzieńcy jego na ulicach jego, i wszyscy mężowie waleczni jego umilkną dnia onego, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż polegną młodzieńcy jego na ulicach jego, i wszyscy mężowie waleczni jego wygładzeni będą dnia onego, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego jego młodzieńcy polegną na ulicach i wszyscy jego wojownicy zostaną zgładzeni w tym dniu, mówi PAN.
4.CYLKOWPrzeto padną jego młodzieńcy na ulicach jego, a wszyscy mężowie jego waleczni wyginą dnia onego, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKIDlatego padnie młodzież jego na jego ulicach, i wszyscy wojownicy zginą dnia tego, - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1«Dlatego to młódź jego padnie na ulicach i wszyscy mężowie wojenni w owym dniu poginą — wyrocznia Jahwe Zastępów.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego padną jego młodzieńcy na jego placach, a tego dnia zginą wszyscy jego wojownicy - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKADlatego padnie jego młódź na jego placach i wszyscy jego wojownicy zginą w owym dniu – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAPrzeto młódź jego polegnie na jego ulicach, dnia tego poginą wszyscy wojownicy. To wyrok Jahwe Zastępów.
10.WARSZ.PRASKADlatego ich młodzieńcy polegną na placach, wojownicy ich wszyscy zginą dnia jednego – wyrocznia Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego jego młodzieńcy padną na jego ulicach, i tego dnia wyginą wszyscy jego waleczni mężowie – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego jego młodzieńcy padną na placach miasta, a jego wojowników w tym dniu okryje milczenie - oświadcza PAN.