« 1Moj 48:13 1 Księga Mojżeszowa 48:14 1Moj 48:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA on ściągnąw rękę prawą i włożył na głowę Efraima młodszego brata, a lewą na głowę Manassena, jenże rodem starszy był, przełożyw rę
2.WUJEK.1923Który ściągnąwszy prawą rękę, włożył na głowę Ephraima, mniejszego brata: a lewą na głowę Manassesa, który był starszy, ręce przełożywszy.
3.GDAŃSKA.1881A wyciągnąwszy Izrael prawicę swoję, włożył ją na głowę Efraima, który był młodszy, lewicę zaś swoję na głowę Manasesa, umyślnie przełożywszy ręce swoje, choć Mananses był pierworodny.
4.GDAŃSKA.2017Izrael wyciągnął swoją prawą rękę, położył ją na głowę Efraima, który był młodszy, a swoją lewą rękę na głowę Manassesa, umyślnie pokładając swoje ręce, choć pierworodny był Manasses.
5.NEUFELD.1863I wyciągnął Jisrael prawą rękę swoją i położył ją na głowę Efrajima, lubo on był młodszym, a lewą rękę swoją na głowę Menaszeh; przełożył ręce swoje, bo Menaszeh był pierworodnym.
6.CYLKOWAle wyciągnął Israel prawicę swoję, i położył ją na głowę Efraima, lubo był młodszy, a lewą rękę swoję na głowę Menaszy. Umyślnie przełożył ręce swoje, choć Menasze był pierworodnym.
7.KRUSZYŃSKIizrael wyciągnął swoją prawicę i położył na głowie Efraima, który był młodszy, a lewą rękę na głowie Manassesa, wskazując rękoma swemi, że Manasses był starszy.
8.MIESESWszelako Izrael wyciągnął prawicę swoją i położył [ją] na głowie Efraima, lubo tenże młodszy, – zaś lewicę swoją na głowie Menasego. On umyślnie przełożył ręce swoje – pomimo, że pierworodnym był Menase.
9.TYSIĄCL.WYD5Ale Izrael, wyciągnąwszy swoją prawą rękę, położył ją na głowie Efraima, mimo że ten był młodszy, lewą zaś rękę - na głowie Manassesa - umyślnie tak położył swe ręce, choć Manasses był pierworodnym synem. -
10.BRYTYJKAWtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manassesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manasses był pierworodny.
11.POZNAŃSKAWówczas Izrael wyciągnął prawicę i położył ją na głowie Efraima, który był młodszy, a swoją rękę lewą na głowie Manassego; skrzyżował [w ten sposób] swoje ręce, gdyż Manasse był pierworodnym.
12.WARSZ.PRASKAIzrael wyciągnął prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż ten był młodszy, a lewą rękę wyciągnął i krzyżując z prawą, położył na głowie Manassesa, choć Manasses był pierworodnym.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Israel wyciągnął swoją prawicę i położył ją na głowie Efraima, choć był młodszy; a lewą swą rękę na głowie Menasze, choć Menasze był pierworodnym.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak Izrael wyciągnął swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, mimo że Efraim był młodszy. Na Manassesa położył lewą rękę. W ten sposób skrzyżowały się jego ręce, bo Manasses był synem pierworodnym.