« Jer 9:3 Księga Jeremiasza 9:4 Jer 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Każdy niech się strzeże bliźniego swego, a niech nie ufa każdemu bratu swemu; bo każdy brat podchodząc podejdzie, a każdy przyjaciel zdradliwie postępować będzie.
2.GDAŃSKA.1881Każdy niech się strzeże bliźniego swego, a nie każdemu bratu dowierza; bo każdy brat jest na tem jakoby podszedł, a każdy bliźni zdradliwie postępuje.
3.GDAŃSKA.2017Niech się każdy strzeże swego bliźniego, a bratu nie ufa, bo każdy brat oszukuje podstępnie i każdy bliźni postępuje jak oszczerca.
4.CYLKOW(9:3) Wystrzegajcie się każdy przyjaciela swego, a na żadnym z braci nie polegajcie, bo każdy brat zdradę knuje, a każdy przyjaciel jako oszczerca krąży.
5.KRUSZYŃSKI(9:3) Każdy niechaj się strzeże od przyjaciela i niechaj nie darzy zaufaniem każdego z braci; każdy bowiem brat usilnie nastawa, a każdy przyjaciel chodzi wedle kłamstwa.
6.TYSIĄCL.WYD1Strzeżcie się każdy przyjaciela swego i bratu żadnemu nie wierzcie; każdy brat bowiem oszukuje podle, a każdy przyjaciel rozsiewa oszczerstwa.
7.TYSIĄCL.WYD5Wystrzegajcie się jeden drugiego i nie ufajcie nikomu z braci! Każdy bowiem brat oszukuje podstępnie, a każdy przyjaciel głosi oszczerstwa.
8.BRYTYJKA(9:3) Niech się każdy wystrzega swojego przyjaciela i niech nikt nie dowierza bratu, bo każdy brat knuje zdradę jak Jakub, a każdy przyjaciel szerzy oszczerstwo!
9.POZNAŃSKA(9:3) Niech się każdy strzeże swego przyjaciela i bratu żadnemu niech nie dowierza, bo każdy brat knuje podstęp i każdy przyjaciel - kramarzem potwarzy.
10.WARSZ.PRASKAMiejcie się na baczności przed waszymi braćmi, niech jeden nie ufa drugiemu, bo każdy brat może się okazać kłamcą, a każdy przyjaciel oszczercą.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:3) Wystrzegajcie się każdy swojego przyjaciela oraz nie polegajcie na żadnym z braci, bo każdy brat knuje zdradę, a każdy przyjaciel krąży jako oszczerca.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:3) Niech się ludzie strzegą swych przyjaciół, niech nie ufają również braciom. Bo każdy brat knuje podstęp, a przyjaciel roznosi oszczerstwa!