« Mat 9:14 Ewangelia Mateusza 9:15 Mat 9:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł jim Jezus: Aza mogą swatowie smęcić się póki znimi jest nowożenia? Przydą lepak dni, gdy od nich odjęt będzie nowożenia, a tedy pościć będą.
2.WUJEK.1923I rzekł im Jezus: Izali synowie oblubieńca smęcić się mogą, póki z nimi jest oblubieniec? Aleć przyjdą dni, gdy będzie wzięt od nich oblubieniec, a tedy będą pościć.
3.RAKOW.NTI rzekł im Jezus: Zali mogą synowie łożnice małżeńskiej żałować, póki z nimi jest Oblubieniec? ale przyjdą dni, gdy odjęty będzie od nich Oblubieniec, a tedy pościć będą.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im Jezus: Izali się mogą synowie łożnicy małżeńskiej smęcić, póki z nimi jest oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy od nich będzie oblubieniec odjęty, a tedy pościć będą.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział im Jezus: Czy przyjaciele oblubieńca mogą się smucić, dopóki jest z nimi oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, i wtedy będą pościć.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI rzekł im Jezus: Izali towarzysze oblubieńcowi w żałobie chodzić mogą, póki z niemi jest oblubieniec? Aleć przyjdą dni, gdy będzie wzięty od nich oblubieniec: a tedy będą pościć.
7.SZCZEPAŃSKII rzekł im Jezus: Czyż goście weselni mogą się smucić, jak długo oblubieniec jest z nimi? Przyjdzie atoli czas, gdy zabiorą im oblubieńca, a wtedy pościć będą.
8.GRZYM1936A Jezus im rzecze: Czyż mogą przyjaciele oblubieńca smucić się, póki oblubieniec jest z nimi? Przyjdą potem dni, kiedy już nie będzie oblubieńca wśród nich, a wtedy pościć będą.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł im Jezus: Czyż goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Ale przyjdą dni, gdy zabiorą im oblubieńca, i wtedy będą pościć.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł im Jezus: Czyż goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Ale przyjdą dni, gdy zabiorą im oblubieńca, i wtedy będą pościć.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.
12.BRYTYJKAI rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą.
13.POZNAŃSKAJezus im powiedział: - Czyż goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Ale przyjdzie czas, kiedy pan młody zostanie im zabrany - wtedy będą pościć.
14.WARSZ.PRASKAJezus odpowiedział: Czyż goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest jeszcze z nimi? Przyjdą dni, kiedy oblubieniec zostanie zabrany. Wtedy będą pościć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus im powiedział: Czyż mogą się smucić synowie małżeńskiej komnaty, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec będzie od nich zabrany, a wtedy będą pościć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki jest z nimi pan młody? Przyjdzie jednak czas, gdy Pan młody zostanie im zabrany - i wtedy będą pościć.
17.TOR.NOWE.PRZ.I Jezus powiedział im: Czy mogą przyjaciele domu weselnego smucić się, dopóki jest z nimi oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy będzie zabrany od nich oblubieniec, i wtedy będą pościć.