« Iza 43:15 Księga Izajasza 43:16 Iza 43:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan, który dał po morzu drogę, a ścieżkę po bystrych wodach.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan, który sposobił na morzu drogę, i ścieszkę na bystrych wodach.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody;
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty, który przygotował na morzu drogę, a na wodach bystrych ścieżkę,
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody;
6.BRYTYJKATak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody,
7.POZNAŃSKATak mówi Jahwe, który wyznacza szlak poprzez morze i drogę pośród wód wzburzonych,
8.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan, który drogę przez morza wytyczył, szlak przez sam środek wód niezwykle groźnych.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY, który przygotował drogę na morzu i ścieżkę na bystrych wodach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN, dawca drogi na morzu i ścieżki na potężnych wodach,