« Mic 1:1 Księga Micheasza 1:2 Mic 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchajcie, narodowie wszyscy! i niech słucha ziemia i napełnienie jéj: a niech Pan Bóg będzie na was świadkiem, Pan z kościoła swego świętego.
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcie wszystkie narody! niech słucha ziemia, i wszystko, co na niej jest, a niech będzie panujący Pan przeciwko wam świadkiem, panujący z kościoła świętobliwości swojej.
3.GDAŃSKA.2017Słuchajcie, wszystkie narody; słuchaj, ziemio, i wszystko, co na niej jest. A niech Pan BóG będzie świadkiem przeciwko wam, Pan ze swego świętego przybytku.
4.CYLKOWSłuchajcie narody wszystkie! Uważaj ziemio i co ją napełnia! A Pan Wiekuisty niechaj świadkiem będzie przeciw wam, Pan sam z przybytku swego świętego!
5.TYSIĄCL.WYD5Słuchajcie, wszystkie narody, wsłuchuj się, ziemio, i to, co cię napełnia! Niech Pan Bóg przeciw wam będzie świadkiem, Pan z pałacu swego świętego!
6.BRYTYJKASłuchajcie, wszystkie ludy! Słuchaj uważnie, ziemio, i to, co ją napełnia! Niech stanie Wszechmogący Pan jako świadek przeciwko wam, Wszechmogący ze swojego świętego przybytku!
7.POZNAŃSKASłuchajcie, wszystkie narody, słuchaj uważnie, ziemio i wszystko, co ją napełnia! Jahwe-Pan staje pośród was jako oskarżyciel, Pan z Przybytku swego świętego!
8.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie, wszystkie narody, posłuchaj także, ty, ziemio, i wszystko, co cię napełnia! Pan Bóg sam będzie przeciw wam świadczył, wyjdzie Pan ze swego przybytku świętego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchajcie wszystkie narody! Uważaj ziemio i wszystko, co ją napełnia! A Pan, WIEKUISTY, niech będzie przeciw wam świadkiem; sam Pan ze świętego Swego Przybytku!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchajcie, wszystkie ludy! Zastanów się, ziemio, wraz z tym, co ją napełnia! Niech Wszechmocny PAN będzie świadkiem, Pan ze swojego świętego przybytku!