« 1Jan 3:3 1 List Jana 3:4 1Jan 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelki kto czyni grzech, i nieprawość czyni. Bo grzech jest nieprawość.
2.WUJEK.1923Każdy co grzech czyni, i nieprawość czyni, a grzech jest nieprawość.
3.RAKOW.NTKażdy który czyni grzech, przestępstwo zakonu też czyni; a grzech jest przestępstwo zakonu.
4.GDAŃSKA.1881Każdy, co czyni grzech, ten i zakon przestępuje; albowiem grzech jest przestępstwo zakonu.
5.GDAŃSKA.2017Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa.
6.JACZEWSKIKto grzeszy, ten się dopuszcza niegodziwości, bo grzech jest niegodziwością.
7.MARIAWICIKażdy, kto grzech czyni, i nieprawość czyni, a grzech nieprawością jest.
8.DĄBR.WUL.1973Każdy, który się dopuszcza grzechu, nieprawość czyni, a nieprawością jest grzech.
9.DĄBR.GR.1961Każdy, kto się dopuszcza grzechu, nieprawość czyni, a nieprawością jest grzech.
10.TYSIĄCL.WYD5Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.
11.BRYTYJKAKażdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.
12.POZNAŃSKAKażdy, kto popełnia grzech, dopuszcza się bezprawia, grzech bowiem jest bezprawiem.
13.WARSZ.PRASKAKażdy zaś, kto grzeszy dopuszcza, się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.
14.KALETAKażdy, [co] czyni grzech, i nieprawość czyni, a grzech jest nieprawością.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy, kto powoduje grzech, powoduje też nieprawość, bo grzech jest bezprawiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się też bezprawia, bo grzech jest bezprawiem.
17.TOR.PRZ.Każdy, kto trwa w grzechu, czyni też bezprawie; a grzech jest bezprawiem.