« 4Moj 18:20 4 Księga Mojżeszowa 18:21 4Moj 18:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle synom Lewi oddałciem wszytki dziesiątki Israelowy ku jimieniu za służbę, jeż to służą mnie w stanu zaślubionem,
2.WUJEK.1923A synom Lewi dałem wszystkie dziesięciny synów Izraelowych w osiadłość za służbę, którą mi służą w przybytku przymierza:
3.GDAŃSKA.1881Synom zaś Lewiego otom dał wszystkę dziesięcinę w Izraelu dziedzicznie za służbę ich, którą wykonywają służąc około namiotu zgromadzenia.
4.GDAŃSKA.2017Oto zaś synom Lewiego dałem jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny w Izraelu za ich służbę, którą pełnią w Namiocie Zgromadzenia.
5.CYLKOWSynom zaś Lewiego oto oddałem wszelką dziesięcinę w Israelu w dziedzictwie, za służbę ich, którą sprawują, posługując przy przybytku zboru.
6.KRUSZYŃSKIOto ja daję synom Lewiego wszelką dziesięcinę w Izraelu jako dziedzictwo za pracę ich, jaką oni spełniają, za pracę przy namiocie zgromadzenia.
7.MIESESSynom zaś Lewiego oddałem, oto! wszelką dziesięcinę w Izraelu, jako dziedzictwo – wzamian za ich pracę, którą oni wykonywują, [mianowicie] pracę przy Namiocie Obecności.
8.TYSIĄCL.WYD5Oto oddaję lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów w zamian za służbę, jaką pełnią w Namiocie Spotkania.
9.BRYTYJKALewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w Namiocie Zgromadzenia.
10.POZNAŃSKASynom Lewiego oddałem jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny w Izraelu za służbę, którą pełnią przy Namiocie Zjednoczenia.
11.WARSZ.PRASKALewitom za prace, które będą wykonywać, za ich posługiwanie w Namiocie Spotkania, przekazuję jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez synów Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś synom Lewiego oto oddałem w dziedzictwo wszelką dziesięcinę w Israelu, za ich służbę, którą sprawują posługując przy Przybytku Zboru.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA co do synów Lewiego, dałem im w ramach dziedzictwa każdą dziesięcinę w Izraelu, w zamian za służbę, którą pełnią w namiocie spotkania.